Välfärdsteknik skapar trygghet för våra brukare

Äldre kvinna och man håller om varandra i naturskön miljö. Bilden är tagen bakifrån.

Vår nya digitala trygghetsutrustning förenklar vardagen för brukarna.

Nu är vi snart hela klara med installationen av våra nya system med trygghetsskapande digital utrustning inom sektor stöd och omsorg. Projektet har drivits i nära samarbete med den upphandlade leverantören Everon.

Det är fyra år sedan Mariestads kommun påbörjade resan mot en modern välfärdsteknik för att öka tryggheten på våra olika boenden och hos våra brukare som bor i ordinärt boende. I dag är larmutrustningen, eller trygghetshubben som den kallas, installerad i över 800 ordinära boenden och i nästan alla boenden.

Särskild utbildning

IT-handläggaren Karin Jonsson, projektledare för kommunen, berättar att det finns särskild personal inom hemvården och på boendena som är utbildade för att kunna lägga till och ta bort utrustning. Den trådlösa Trygghetshubben är basen i kommunikationslösningen. Totalt finns det 64 olika tillbehör som kan anslutas till hubben.
Trygghetshubben är trådlös och behöver endast elström. Det är enkelt att ansluta till exempel en larmknapp, sensorer, kamera och många andra delar.
Larmmottagningen sker via mobiltelefon. Det finns också en funktion som möjliggör talkommunikation.

Behoven som styr

Om du bor i ordinärt boende får du beslut om trygghetsskapande utrustning vid ansökan om larm hos din biståndsbedömare. Flyttar du in på ett särskilt boende finns redan en teknisk grund installerad.
Det är de aktuella behoven som styr vad som ska anslutas till hubben för att våra brukare ska känna sig trygga, säger Karin Jonsson.
Det gör ingen skillnad om du bor i lägenhet, i en villa, på ett särskilt boende eller i gruppboende, det är alltid brukarens behov som styr.

Förhöjd livskvalitet

I dagsläget återstår installation av trygghetsskapande digital utrustning på Fredslunds särskilda boende, sedan är systemet helt implementerat enligt plan.
Välfärdstekniken handlar om att förenkla vardagen och förstärka människan.

Kontakt

Jonny Samuelsson
Digitaliseringsstrateg
Telefon: 0501 - 75 63 07
E-post: Jonny Samuelsson