Vi installerar digitala lås hos brukare med trygghetslarm

En illustration där en hand håller i en mobiltelefon som klickar runt i en app.

Vi installerar digitala lås hos cirka 800 brukare.

Just nu installerar vi digitala lås hos alla brukare i Mariestads kommun som i dag har trygghetslarm. Låsen innebär en ökad trygghet samt en effektivare hantering av nycklar.

Den digitala låsenheten kommer under hösten och tidig vinter att monteras hos närmare 800 brukare i Mariestads kommun.

Vi är glada att nu komma igång med installation av digitala lås i ordinärt boende eftersom det ger en ökad trygghet för våra brukare, säger Karin Jonsson, projektledare och IT-handläggare.

Så fungerar det

Personal inom hemtjänsten samt hemsjukvård kommer använda sig av en app i tjänstetelefonen för att hantera det digitala låset. Endast behörig personal har tillgång till appen och telefonen samt behörighet till det digitala låset. Systemet registrerar vem som har låst eller låst upp dörren samt vid vilken tidpunkt. Brukaren berörs inte av förändringen utan kan låsa och låsa upp dörren precis som tidigare med sin vanliga nyckel.

Samarbete med leverantör

Installation av de digitala låsen görs ihop med Vadsbolarm i samarbete med kommunens leverantör av trygghetsskapande utrustning, Everon. Installationen tar knappt en halvtimme och förändringen kostar ingenting för brukaren.

Kontakt

Jonny Samuelsson
Digitaliseringsstrateg
Telefon: 0501-75 63 07
E-post: Jonny Samuelsson