Lotsen uppmärksammades med socialnämndens innovationspris

Flera personer samlas framför en fotograf som står på en stol.

Medarbetare och chefer på Lotsen fick motta ett guldkantat diplom.

Medarbetare och chefer på Lotsen har tilldelats socialnämndens innovationspris.
Det här en verksamhet som verkligen är viktig på riktigt, sa socialnämndens ordförande Richard Thorell (M).

I lokalerna på Lotsen på Lockerudsvägen intill vårdcentralen i Mariestad samverkar elevhälsa och socialtjänst för att ge stöd till barn och ungdomar, där också familjebehandling.

Barn, ungdom och familj - Mariestads kommun Länk till annan webbplats.

Det här är en oerhört viktig arbetsplats. Att vara socialsekreterare är ett mycket krävande arbete. Då är det viktigt att ta stöd av varandra, sa Karin Utbo, sektorchef för stöd och omsorg.

Kreativa

Richard Thorell och Karin Utbo delade ut ett diplom och förklarade sin uppskattning för verksamheten på Lotsen. Motiveringen till innovationspriset, som delades ut för första gången, handlade om hur Lotsen snabbt ställde om vid en större konferens våren 2020 när pandemin just hade brutit ut. Ett 70-tal deltagare kunde vara med, dels genom att vara utomhus, andra samlades i mindre grupper i olika mötesrum. Genom kreativa lösningar blev konferensen lyckad trots allt. Temat för dagen var hur samarbetet kan bli bättre runt barn och unga som behöver stöd och insatser. I dag har vi vant oss vid att jobba digitalt på ett annat sätt, men det var inte alls lika självklart för ett och ett halvt år sedan.

Uppskattning

Efter fina ord om den viktiga samarbetsarenan som är Lotsen bjöds det på tårta!