Välkommen på föreläsningar om suicidprevention

Mariestads kommun uppmärksammar internationella suicidpreventiva dagen den 10 september genom olika aktiviteter. Bland annat erbjuds du som Mariestadsbo att gå på fyra föreläsningar med Suicide Zero. Här kan du läsa mer om föreläsningarna och anmäla dig.

Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. I mars 2022 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för suicidprevention där utbildning och kompetenshöjande insatser är ett fokusområde.

Som ett led i detta erbjuder vi dig att gå på föreläsningar om psykisk ohälsa. Föreläsningarna anordnas av Suicide Zero, en ideell organisation som arbetar för att förebygga självmord.

Föreläsningar

Våga fråga äldre

Tid och plats: torsdag 8 september 14.00. Jubileumsteatern, Nygatan 32 Mariestad
Längd: 1,5 timme inklusive frågestund

Att ge medmänskligt stöd i en svår situation är viktigt. Det kan rädda liv. Vid denna föreläsning får du kunskap om hur självmord bland personer över 65 år kan förebyggas. Du får samtalsverktyg för att känna dig trygg i att prata med en annan människa om svåra frågor.

Livsviktiga snack

Tid och plats: torsdag 8 september 18.00. Jubileumsteatern, Nygatan 32 Mariestad
Längd: 1,5 timme inklusive frågestund

Barn som kan uttrycka mående och känslor är bättre rustade för att klara av livets utmaningar. På föreläsningen får du kunskap om hur du som förälder eller närstående vuxen kan rusta barn i åldern 9–12 år för livet och skapa närmare relationer längs vägen.

Våga fråga

Tid och plats: fredag 9 september 10.00 och 14:30. Jubileumsteatern, Nygatan 32 Mariestad
Längd: 1,5 timme inklusive frågestund

Att ge medmänskligt stöd i en svår situation är viktigt. Det kan rädda liv. Vid denna föreläsning får du verktyg för att uppmärksamma varningstecken på psykisk ohälsa, samt konkret samtalsteknik om hur du kan ställa frågor om psykisk ohälsa, självmord och självmordstankar.

Anmälan

Du anmäler din medverkan genom att fylla i formuläret på den här sidan.