Daglig verksamhet prisas för arbete med digitalisering och sophämtning

Tre kvinnor och en man gör tummen upp. Framför dem står tre tårtor.

Daglig verksamhet har mottagit socialnämndens innovationspris för sitt arbete med en digital tjänst för tömning och städning runt kommunens soptunnor.

Tillsammans med vår IT-avdelning har daglig verksamhet skapat en tjänst som innebär att kommunens soptunnor och latriner markeras på en digital karta. När sopkärlet är tömt markeras detta med en ny färg på kartan, vilket gör det tydligt var sopkärlen finns och vilka som har tömts.

Lättare att rapportera fel

Den digitala karttjänsten för sophämtning provas under 2022. Sopkärlen kommer också att utrustas med id-nummer för att underlätta hanteringen när kommuninvånare ska rapportera fel och brister.

Det underlättar för stödassistenter och deltagare att se vad som ska göras. Vi har fortfarande en del barnsjukdomar, men på det stora hela fungerar det, säger Monika Lange, enhetschef på daglig verksamhet.

En av utegruppens uppgifter inom daglig verksamhet är tömning av sopkärl.

Stora mervärden

Socialnämndens motivering till priset, som delades ut av nämndordföranden Richard Thorell (M) och Annelie Åberg, äldre- och omsorgschef, lyder som följer:

”Med ett tydligt fokus på individen och med ambitionen att göra kommunens LSS-deltagare jämställda och stärkta har daglig verksamhet infört digital lönerapportering och uppfunnit en digital tjänst för tömning av och städning runt kommunens soptunnor. Arbetet ger stora mervärden, inte bara för deltagarna, utan även för Mariestads medborgare. Socialnämnden ser en stor potentiell synergieffekt att det digitala förhållningssättet kan sprida sig till fler av kommunens verksamheter”.

Kontakt

Marie Engelbrektsson
Enhetschef, daglig verksamhet
Telefon: 0501-75 66 04
E-post: Marie Engelbrektsson

Sidan senast uppdaterad: