Informationsträff om att bli god man eller förvaltare

Vill du värna om de mest utsatta i vårt samhälle och göra en insats genom att ta dig an ett frivilliguppdrag? Då är du välkommen på informationsträff den 4 oktober, där du får lära dig mer om vad uppdraget god man och förvaltare innebär.

Många personer i Mariestad behöver en god man. Vi söker därför dig som är intresserad av vardagsekonomi, tycker om människor och har tid över.

Det är viktig att du är ansvarsfull, är insatt i hur det svenska samhället fungerar och har kunskaper i vardagsekonomi.

Vad gör en god man/förvaltare?

Som god man eller förvaltare hjälper du människor som har utmaningar i vardagen, genom att samordna det behov av stöd som finns runt omkring personen.

Uppdragen kan variera beroende på vem du ska hjälpa. Oftast innebär uppdraget kontakt med olika delar av samhället, till exempel sjukvård, myndigheter, personal på särskilda boenden och anhöriga.

Vem behöver en god man/förvaltare?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller demens är exempel på personer som kan vara i behov av stöd av en god man eller förvaltare.

Läs mer om god man och förvaltare Länk till annan webbplats.

Informationsträff

Tid: 4 oktober klockan 18:00

Plats: Stadshuset, Kyrkogatan 2

Anmälan till informationsträff

Anmälan om deltagande gör du via e-post medborgarkontoret@mariestad.se eller telefon 0501-75 61 00.

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Expeditionstider: Måndagar 10.00-12.00, torsdagar 14.00-16.00
Telefon: 0501-75 51 61, 0501-75 51 62, 0501-75 51 63
E-post: Överförmyndarnas infobrevlåda

Sidan senast uppdaterad: