Resultat från årets nationella brukarundersökning

Tre personer med cyklar framför buskar med blommor.

En nationell enkätundersökning om äldreomsorgen visar goda resultat för hemtjänsten i Mariestad. Däremot är upplevelsen inte lika bra för särskilda boenden, varför vi redan startat ett arbete för att förbättra och höja kvaliteten på verksamheten.

Socialstyrelsen har årligen sedan 2013 genomfört en nationell enkätundersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Undersökningen riktar sig till personer som är 65 år och äldre och bor i ett ordinärt boende med stöd av hemtjänst, eller på ett särskilt boende.

Bra resultat

Hemtjänsten i Mariestad visar bättre resultat gällande bemötande, trygghet och förtroende i jämförelse med Västra Götalands län och i riket. Svarsfrekvensen inom hemtjänsten för 2022 var 62,2 procent.

”Hemtjänsten har fina siffror där de äldre upplever trygghet och har förtroende för vår personal som vistas i deras hem och de känner sig väl bemötta. Det är ett arbete vi ska fortsätta att utveckla för att kunna erbjuda så bra verksamhet som möjligt”, säger Annelie Åberg, äldreomsorgschef.

Brukarundersökning – hemtjänsten Pdf, 1.6 MB.

Åtgärdsplaner

När det gäller särskilt boende har svarsfrekvensen varit låg, endast 40,8 procent av de tillfrågade har svarat. Här är också resultaten sämre i jämförelse med Västra Götalands län och riket. Ett arbete har inletts för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen i Mariestads kommun.

”Avdelningschef har redan startat ett arbete tillsammans med sina enhetschefer för att ta fram en handlingsplan som vi gemensamt ser över. Övergripande fokus ligger på att se över vilka faktiska åtgärder som ska prioriteras för att våra äldre ska känna sig väl bemötta, känna trygghet och trivas där de bor”, säger Annelie Åberg.

Brukarundersökning – särskilt boende Pdf, 1.6 MB.

Läs mer om undersökningen på socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Annelie Åberg
Äldreomsorgschef
Telefon: 0501-75 63 01
E-post: Annelie Åberg

Sidan senast uppdaterad: