Marcel har ”verktygen” för att stötta dem som har haft det tufft i livet

Marcel Gueffroy tillsammans med Mohammad Chamardani som förbereder sig på att köra röjsåg. Något han fått lära sig via en utbildning på arbetsmarknadsenheten.

Vid arbetsmarknadsenheten på Maria Nova, jobbar Marcel Gueffroy som arbetshandledare sedan fem år tillbaka. Ett jobb han trivs mycket bra med och känner ett stort engagemang för.

- Jag jobbar med personer som har haft det tufft i livet. De kan ha haft ett bra liv men av olika anledningar sedan hamnat snett. Det kan vara på grund av sjukdom eller missbruksproblem eller av andra orsaker, säger Marcel.

På arbetsmarknadsenheten får personer stöd för att komma in på arbetsmarknaden och därmed öka sin möjlighet till egen försörjning. Genom att fokusera på de enskildas styrkor och intressen, stärks deras förutsättningar att utvecklas.

Har en verktygslåda

- Jag har en ”verktygslåda” med olika insatser för att bygga upp deltagarnas självförtroende. Först bildar jag mig en uppfattning om deras arbetsförmåga och förmågan att utvecklas. Målet är att få in dem i arbete, praktik eller studier.

Marcel och hans kollega Mats Evertsson ansvarar för utegruppen Naturvård och snickeri, som tillverkar och lagar utemöbler, röjer, klipper och hjälper pensionärer med enklare arbeten. De får uppdrag från bland annat bistånds-, gatu- och fastighetsavdelningarna.

Erbjuder utbildningar

- Förra året arbetade vi med att fräscha upp Ekuddens naturreservat. Vi ordnade med nya spångar och satte upp egentillverkade fladdermusholkar och insektshotell.

Vid arbetsmarknadsenheten få deltagarna möjlighet att gå olika utbildningar, såsom i röjsåg och motorsåg.

- Vid ett tillfälle fick några deltagare utbildning i skylift och kunde sedan ta olika uppdrag från fastighetsavdelningen. Vi har även ordnat en truckutbildning för 15 deltagare.

Får nästan gåshud

Personalen i arbetsgruppen har olika bakgrund, så de komplettera varandra på ett bra sätt. De har dagliga diskussioner med de 10-15 deltagarna och låter dem successivt ta mer ansvar så att deras självförtroende byggs upp.

- Jag gillar att utveckla personer. När jag träffar dem igen och ser att de lyckats på arbetsmarknaden får jag nästan gåshud. Jag får energi av att se att det finns potentiella till utveckling, säger Marcel.

 

Läs om stöd till arbetssökande
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Stod--omsorg/Stod-och-radgivning/Stod-till-arbetssokande Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: