Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så har vi uppfyllt vårt medborgarlöfte

Inför 2017 lovade Polisen och Mariestads kommun att ha särskilt fokus på ungdomar i riskzon och platser där ungdomar möts. Hur ser resultatet ut?

Detta har Mariestad kommun gjort

 • Arbetat med självkänsla, tillsammans med elevhälsan, i årskurs 6.
 • Deltagit i livsstilsdag där vi möter alla elever i årskurs 8.
 • Fyra föreläsningar och informationsmöte har genomförts för föräldrar och andra vuxna.
 • Möten med skolan och eller socialtjänst med eller om enskilda elever.
 • Tagit fram strukturer för arbete med ungdomar som använder droger.
 • Deltagit i Dopingfritt Skaraborg samt Länsstyrelsens nätverk för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).
 • Reviderat skolans rutin vid misstanke om droger.
 • Genomfört drogtester.
 • Arbetat med metodutveckling för barn- och elevhälsans samt socialtjänstens personal.
 • Trygghetsskapande åtgärder på ungas arenor; bland annat skolan, resecentrum, fotbollsprojekt med ensamkommande barn.
 • Kommunen har anställt en särskild ungdomsbehandlare, syfte att förstärka arbetet med tidiga insatser för ungdomar.

Detta har Polisen gjort

 • Sju riktade insatser utifrån uppkommen problembild.
 • 31 trygghetsskapande besök inom skolans miljö.
 • Nio informationsmöten riktade till personal, elever och föräldrar.
 • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på platser där ungdomar vistas, såsom resecentrum.
 • Medverkat vid kommunens uppstart av föräldracafé.
 • Stärkt samverkan mellan kommun och Polis med arbetet i ungdomsforum och arbetet med ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Informationsinsatser och uppföljning av medborgarlöftet.

 • Information om uppföljning har gått ut i lokal media och lokal radio.
 • Information har lagts ut på Polisens och kommunens hemsida.
 • Information har lämnats i samband med medborgarmöten.

Medborgarlöfte 2018

Utifrån uppföljningen 2017 ser vi att det finns ett behov att fortsätta satsningen
med fokus på förebyggande arbete för att förhindra att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet. Vi lovar inför 2018 fortsätta arbetet och insatserna för att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet.

Kontakt

Anette Karlsson
Chef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0501-75 36 10
E-post: anette.karlsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-08