Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskilda boendet Alen snart redo för invigning

Exteriör Alens särskilda boende

Nu står det fina boendet vid korsningen Mariagatan/Blombackagatan snart klart för inflyttning. Den elfte december är invigningen av särskilda boendet Alen inplanerad. 

I och med den demografiska samhällsutvecklingen där fler och fler blir äldre, ökar behovet av platser på det som förr kallades äldreboende. Det ökade behovet i kombination med att det särskilda boendet Kolarebacken nu stänger för att bli korttidsboende har resulterat i satsningar på ett nytt särskilt boende i kommunen. Alen kommer att ha två avdelningar. I dagsläget möter de två avdelningarna behovet av platser men behovet kommer sannolikt att öka igen, då finns ytterligare två våningar redo. Maten kommer att lagas i anslutande lokaler.

Invigning elfte december

I dagarna sker slutbesiktning av Alen som kommer slå upp dörrarna för invigning den elfte december. Invigningen, som börjar klockan 14.00, kommer att vara öppen för alla som vill komma. Inbjudan till invigningen kommer att gå ut under november. Dagen efter invigningen, den tolfte december, är det dags för inflytt.

Så fungerar ansökan om plats

Alen är ett så kallat särskilt boende (det som förr kallades äldreboende). Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp med personlig vård, kan beviljas särskilt boende. Med omfattande behov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara både fysiska och psykiska. För att ansöka om särskilt boende ska du ta kontakt med en av kommunens biståndsbedömare. Telefonnummer till biståndsbedömare hittar du underlängst ner här på sidan. Alen har ingen specifik inriktning.

Kontakt

Frågor om invigning och om byggnation
Lotta Hjoberg
Sektorschef stöd och omsorg
Telefon: 00501-75 63 01
E-post: lotta.hjoberg@mariestad.se

Frågor om ansökan om plats särskilt boende
Catharina Andersson
Avdelningschef för biståndsenheten
Telefon: 0501-75 65 60
E-post: catharina.andersson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-13