Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nya avgifter för hemvård, boendestöd samt hälso- och sjukvårdsinsatser

Från och med 1 april 2019 gäller ny taxa för hemvård, boendestöd samt hälso- och sjukvårdsinsatser (hemsjukvård) i ordinärt boende. Den nya taxan beräknas på ett annat sätt än den förra. Beräkningsgrunden utgår från likställighetsprincipen (vilket innebär att kommunen ska behandla alla sina invånare lika).

Detta gäller för dig har någon av tjänsterna som taxan avser

Den nya taxan innebär att din avgift kommer att räknas om och du kommer att få ett beslut om ny avgift under april månad. Den nya avgiften faktureras första gången i maj och avser april. Nytt är att nu även hälso- och sjukvård (hemsjukvård) kommer att debiteras utefter antal besök per vecka.

Avgifterna regleras fortfarande av det lagstadgade högkostnadsskyddet och din avgift beräknas utifrån din inkomst.

Vill du göra förändringar i din vård/stöd?

Om du önskar göra förändringar i din hemvård kontaktar du din biståndsbedömare innan den 1 april.

Om du önskar göra förändringar i ditt boendestöd kontaktar du din socialsekreterare innan den 1 april.

Om du önskar göra förändringar i din hälso- och sjukvård kontaktar du din sjuksköterska innan den 1 april.

Så beräknas din avgift

Du kan ta del av de nya avgifterna som du finner i "Avgifter inom sektor stöd och omsorg från och med 2019-04-01" på sidan nedan. Avgifterna kommer att gå om lott under april och maj månad, därför ligger både den gamla och nya taxan ute på vår hemsida till och med maj månad.

Avgifter och taxor

Om du har allmänna frågor om taxan är du välkommen att kontakta någon av avgiftshandläggarna på telefonnummer:
0501-75 65 50, 0501-75 65 51.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-20