Besöksförbud på särskilda boenden

Vi vill särskilt skydda och minska risken för smitta av äldre personer. Därför har vi just nu besöksförbud på samtliga särskilda boenden (äldreboenden) i Mariestads kommun.

Besöksförbudet gäller även korttidsboende. Endast personer i livets slutskede får ta emot besök av närmaste anhöriga.

Kontakt

Britt Johansson
Avdelningschef Vård och Omsorg
Telefon: 0501-75 63 60
E-post: Britt Johansson

Sidan senast uppdaterad: