Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besöksförbud på särskilda boenden

Vi vill särskilt skydda och minska risken för smitta av äldre personer. Därför har vi just nu besöksförbud på samtliga särskilda boenden (äldreboenden) i Mariestads kommun.

Besöksförbudet gäller även korttidsboende. Endast personer i livets slutskede får ta emot besök av närmaste anhöriga.

Kontakt

Britt Johansson
Avdelningschef Vård och Omsorg
Telefon: 0501-75 63 60
E-post: Britt Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-24 09.56