Stöd för dig som känner oro under coronaperioden

Många känner en stor oro nu under coronaperioden. Det finns olika former av stöd och hjälp som du kan få, genom kommunen och andra myndigheter.

Stödtelefon för barn och unga och föräldrar

För att kunna möta upp oroliga barn, ungdomar och föräldrar har vi nu öppnat en stödtelefon. För de flesta av oss är mer tid hemma lika med mysig tid med familjen, men alla upplever inte den tryggheten i hemmet. Till stödtelefonen kan du som är barn, ungdom eller förälder vända dig för att ventilera, få svar på frågor eller bara prata av dig med någon och på det sättet få lätta på din oro. Telefonnumret är både för dig som själv har oro eller upplever otrygghet och för dig som är orolig för att någon i din närhet far illa. Du kan även få hjälp med hänvisning till en annan profession om det skulle behövas. Du kan ringa anonymt eller skicka sms.

Telefonnummer: 0768-59 85 47
Telefontid: vardagar klockan 08.00-12.00

Hjälp via barn- och elevhälsan

Barn och unga kan även får hjälp via barn- och elevhälsan i skolan.

Barn- och elevhälsan

Stöd för vuxna och äldre

Det finns även stöd för dig som är vuxen och äldre och känner oro. Myndigheterna har olika former av information och stöd. På länkarna nedan får du mer information

Du som behöver någon att tala med kan ringa kommunens informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag 8.00-16.30 så blir du lotsat till stöd.

Du kan även ringa Svenska kyrkan Mariestad på 0501-39 05 10 mellan kl 10-16 måndag till fredag, se även svenskakyrkan.se/mariestad.

Du som är äldre kan även ringa Äldrelinjen. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Vi nås på telefonnummer 020-22 22 33. Läs mer om Äldrelinjen på länken under Relaterad information här på sidan.

Även Röda korset och krisinformation.se ger stöd och hjälp.

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon - MIND Länk till annan webbplats.

Röda korsets stödtelefon under coronapandemin Länk till annan webbplats.

Oro på grund va coronaviruset - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: