Riksfärdtjänst under jul och nyår

Du som vill åka riksfärdtjänst under perioden 20 december 2020 till och med 6 januari 2021 måste ansöka om resor senast den 27 november.

För riksfärdtjänstresor övriga tider gäller sista ansökningsdag 15 arbetsdagar före avresa.

Kontakt

Kerstin Jonsson, Färdtjänsthandläggare Telefon: 0501-75 50 25

Lars Ekman, Färdtjänsthandläggare Telefon: 0501-75 65 54

Sidan senast uppdaterad: