Besöksförbud på särskilda boenden förlängs till den 2 februari

Mariestads kommun har efter ansökan till Folkhälsomyndigheten fått ett beslut om förlängt besöksförbud på kommunens samtliga särskilda boenden.

Ansökan är gjord med anledning av att det finns covid-19 smitta på ett av kommunens boenden. Om smittan skulle spridas till fler boenden kommer vi att ta direktkontakt med berörda anhöriga.

Besöksförbudet på kommunens särskilda boenden gäller till den 2 februari. Undantag gäller för maka, make och partner samt vid vård i livets slutskede.

Personalen kommer att göra allt som går för att våra äldre ska kunna hålla kontakt med sina anhöriga på annat sätt, till exempel via telefon eller dator. Att träffas utomhus är också ett alternativ. Kontakta det boende där din anhörige bor för information.

Kontakt

Kontakta det boende besöket gäller

Frågor från media hänvisas till
Karin Utbo
Chef sektor stöd och omsorg
Telefon: 0501-75 63 01
E-post: karin.utbo@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: