Vaccineringen mot covid-19 har startat i Mariestad

Sjuksköterska ger äldre dam vaccin mot covid-19

Vid lunchtid tisdagen den 5 januari fick Mariestads kommun sin första leverans av vaccin från Västra Götalandsregionen. Därefter påbörjades vaccinering av boende på Ullerås och Mariegärde. De mest sårbara prioriteras först.

102-åriga Greta Friberg på Ullerås särskilda boende var först ut att vaccineras mot covid-19.

Tycker det känns bra att bli vaccinerad, det gjorde inte ont och kändes knappt, säger Greta

Målsättningen är att samtliga boende på våra särskilda boenden, som har lämnat sitt samtycke till att bli vaccinerad, ska vara vaccinerade innan veckan är slut, säger Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sköterska (MAS) inom den kommunala hälso- och sjukvården.

De allra flesta har sagt ja till vaccinering. Det måste gå minst 21 dagar till dess att den andra dosen kan ges.

Planering

Pia Dahlberg är samordnande sjuksköterska för vaccineringen i Mariestads kommun. I sitt vaccinationslag kommer hon ha hjälp av flertalet pensionerade distriktssköterskor samt ordinarie sjuksköterskor inom verksamheten. Det är en omfattande planering och logistik som måste lösas för att få alla delar att klaffa.

Mariestads kommun är förberedd att fortsätta vaccineringen nästa vecka inom den kommunala hälso- och sjukvården som sker i hemmet. Det gäller även nära hushållskontakter.

Det känns verkligen skönt att vi kommer igång, säger Pia Stenlund.

Kommunerna planerar vaccineringen för boende på särskilda boenden och för dem som har hemsjukvård samt vuxna som bor tillsammans med personer som bor på särskilda boenden för äldre, eller med någon som har hemsjukvård. Övriga grupper ansvarar regionen för att vaccinera, det gäller även personal som arbetar inom vård och omsorg.

Vaccinationerna i Sverige påbörjades i mellandagarna.

Kontakt: Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon: 0501 - 75 63 62

E-post: pia.stenlund@mariestad.se

Fakta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper vaccineras först:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Folkhälsomyndigheten har delat upp vaccinationen mot covid-19 i fyra faser. Alla kommer att erbjudas vaccin.

Fas 1

I en första fas den som just har inletts, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Vaccination av barn i riskgrupper

Det godkända vaccinet mot covid-19 är ännu inte fullt utprövat på barn. Barn löper också generellt en låg risk att drabbas av allvarlig covid-19-sjukdom. Därför har Folkhälsomyndigheten valt att avvakta med att rekommendera vaccination av personer som är under 18 år. För de barn som har vissa sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår covid-19-sjukdom kan vaccination ändå diskuteras i särskilda fall, med barnets behandlande läkare.

Folkhälsomyndigheten, vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: