Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Barn, ungdom och familj

Barn och ungdom

Individ- och familjeavdelningen (socialtjänsten) arbetar med att ge familjer och enskilda skydd och stöd i olika situationer.

Vi ger information och rådgivning till familjen eller till den enskilde. Vi arbetar förebyggande för att ge rätt hjälp i rätt tid. Vi sätter barnets behov i främsta rummet.

Det är alltid föräldrarna eller vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnets eller ungdomens trygghet, omvårdnad och fostran. Socialtjänstens roll är att vara ett komplement och stöd till föräldrarnas eller vårdnadshavarnas uppgift att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Anmälan när barn far illa

Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa. En sådan anmälan kan också göras av annan som känner oro som till exempel föräldrar, vårdnadshavare, grannar eller bekanta.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-25

Relaterad information

Kontakt
Socialtjänsten
Barn- och ungdomsenheten

Nås via kommunens växel
Telefon: 0501-75 50 00

Jourtelefon: 0501-75 63 44
måndag-fredag 08.00-16.30

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan