Barn, ungdom och familj

Liten flicka lutar sig mot en stenmur

Vi ger information och rådgivning till familjen eller till den enskilde. Vi sätter barnets behov i främsta rummet.

Du hittar oss som arbetar med barn, unga och familjer på Lotsen som ligger vid sjukhuset i Mariestad. För att komma i kontakt med oss ring kommunens växel.

Det är alltid föräldrarna eller vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnets eller ungdomens trygghet, omvårdnad och fostran. Vår (socialtjänstens) roll är att vara ett komplement och stöd till föräldrarnas eller vårdnadshavarnas uppgift att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Anmälan när barn far illa

Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa. En sådan anmälan kan också göras av annan som känner oro som till exempel föräldrar, vårdnadshavare, grannar eller bekanta.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialtjänsten
Barn- och ungdomsenheten

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Nås via kommunens växel
Telefon: 0501-75 50 00

Jourtelefon: 0501-75 63 44
08.00-17.00 måndag-torsdag 08:00-16:00 fredag 

Anette Karlsson
Avdelningschef Individ och familjeomsorg barn, unga och funktionsnedsatta
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Helena Sparrfeldt
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Helena Sparrfeldt

Ansvarig nämnd

Socialnämnden