Ansökan om stöd

Du kan ansöka om stödinsatser hos barn- och ungdomsenheten för dig och din familj. Ansökan kan till exempel gälla öppenvårdsinsatser som familjebehandling, kontaktperson och kontaktfamilj men också placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

När du ansöker om insatser hos oss startar vi en utredning i samarbete med dig. Det innebär att vi tar del av information om dig, din familj och din situation. Vi träffar då dig och din familj några gånger. Ibland behöver vi också kontakta andra personer som kan bidra med information om er situation. Det kan till exempel vara sjukvården eller personal på skolan.

Syftet med utredningen är att vi ska kunna klargöra hur just era behov av stöd ser ut, med fokus på att barnen ska få sina behov tillgodosedda.

Utredningen får ta högst fyra månader. Vi dokumenterar det vi får reda på under tiden. Ni har rätt att läsa allt vi skriver. Vi får inte lämna ut anteckningarna till andra utan ert tillstånd.

När utredningen är klar fattar vi beslut om eventuella insatser. Antingen beviljas de insatser du ansökt om eller så avslås din ansökan. Ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga.

Klicka på länken under relaterad information för att komma till den digitala ansökan. När du ansöker om stöd kan du inte vara anonym.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialtjänsten
Barn- och ungdomsenheten

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Socialsekreterare nås via kommunens växel
Telefon: 0501-75 50 00  

Jourtelefon: 0501-75 63 44 08.00-16:30 måndag-torsdag 08.00-16.00 fredag 

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Självservice - länk till vår e-tjänst

Ansökan barn och familj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.