Familjestöd

Har du frågor som rör ditt barns mående? Behöver du som förälder eller annan anhörig hjälp eller stöd? Många gånger kan det kännas krångligt och svårt att veta var man
ska vända sig. Vi vill att det ska vara lätt för dig.

En väg in!

Vi vill göra det lätt för dig. Du kan få hjälp med allt från enklare frågor om ditt barn, till lite jobbigare ärenden, då ditt barn av någon anledning inte mår bra. Ta kontakt med någon som du har förtroende för inom förskola, skola eller socialtjänst. Om den personen inte själv kan hjälpa dig för hen frågan vidare till ett team med representanter från olika professioner inom kommunen och Västra Götalandsregionen. Teamet gör en bedömning av vem som kan hjälpa dig bäst och utser en kontaktperson som leder dig vidare till rätt stöd och hjälp.

Du kan även kontakta verksamheterna nedan:

Familjebehandlingen

Ibland är det svårt att vara förälder. Då kan du behöva stöd i din roll som förälder, hjälp att förstå ditt barn bättre, sätta rimliga gränser eller att få vardagen att fungera. Tillsammans med dig som förälder hittar vi möjligheter att utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Vi hjälps åt att stärka dina egna resurser som förälder.

Vi kan arbeta tillsammans i vår lokal, hemma hos er eller på någon annan plats som passar bra. Vi använder oss av olika metoder, beroende på vad du vill ha hjälp med.

Du hittar oss som arbetar med barn, unga och familjer på Lotsen som ligger vid sjukhuset i Mariestad. För att komma i kontakt med oss ring kommunens växel.

Så här får du kontakt med familjebehandlingen

Vi arbetar på uppdrag av socialsekreterare. Du når oss genom att  kontakta socialsekreterare på socialtjänstens insats- och integrationsenhet, och ansöka om stödet. Du kan också kontakta oss direkt för rådgivning. Telefonnummer till oss finner du under Relaterad information - Kontakt här på sidan. Att komma till oss är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.

Öppet intag

Ibland är det svårt att vara förälder och man kan behöva stöd i sitt föräldraskap. Om du är förälder till ett barn eller en ung vuxen upp till 19 år och vill prata om frågor som rör ditt föräldraskap, ditt barns utveckling eller hjälp att förstå ditt barn bättre, kan du kontakta Mariestad kommuns öppna intag.

Öppet intag är en del av familjebehandlingen i Mariestad och är en serviceinsats till invånarna i kommunen. Man har som kommuninvånare rätt till fem stycken samtal med familjebehandlare och upplägget för samtalen utformas tillsammans med dig som söker stöd. VI kan träffa dig som söker stöd enskilt eller tillsammans med ditt barn. Under samtalen kan familjebehandlaren hjälpa dig med att sätta ord på frågeställningar, svårigheter eller kanske oro som du har samtidigt som du kan få rådgivning, stöd och information utifrån er situation. Är du förälder till en tonåring, eller är en tonåring själv, kan du genom öppet intag komma i kontakt med en ungdomsbehandlare.

Samtalen är kostnadsfria och den familjebehandlare du träffar har tystnadsplikt och kommer inte journalföra samtalen. Om man under samtalens gång eller efter fem samtal upplever att man behöver mer omfattande stöd eller hjälp kommer familjebehandlaren att vägleda dig i detta. Familjebehandlare har en anmälningsskyldighet. Detta innebär att om det framkommer uppgifter eller information som gör oss oroliga för ditt barns säkerhet och trygghet kommer kontakt med socialsekreterare tas.

För att komma i kontakt med familjebehandlingen via öppet intag kan du använda dig av kontaktuppgifterna som finns under relaterad information här på sidan.

Familjecentralen Pärlan

Familjecentralen är ett samarbete mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Här kan du som vårdnadshavare få korta vägar till stöd i ditt föräldraskap, tips och svar på frågor kring ditt barn och möjlighet att träffa andra föräldrar som brottas med liknande frågor som du har.

Vi som är knutna till familjecentralen har som mål att ge barn och vårdnadshavare i Mariestad de bästa möjliga förutsättningarna att klara livets utmaningar.

Hur kan jag få stöd?

De flesta blivande föräldrar träffar en barnmorska redan innan eller under graviditeten och efter att barnet fötts eller om du adopterar ett barn, så blir distriktssköterskan på barnhälsovården din kontakt.

Om du flyttar till Mariestad kan första kontakten bli kommunens förskoleverksamhet. Oavsett vilken kontakt du fått, antingen med Mariestads kommun, Sjöstadens Vårdcentral eller Västra Götalands region, ska det vara lätt komma i kontakt med det stöd som möter er familjs behov på bästa sätt. Ibland är Öppna förskolan och mötet med andra familjer en hjälp och någon gång behövs en kombination av främjande och förebyggande insatser.

Familjebehandlare kan bli ett stöd för att du ska hitta rätt i rollen som förälder. Specialpedagogen kan vara till hjälp när ditt barn ska börja eller redan går på, förskola. Vid oro kring ditt barns psykiska hälsa finns även möjlighet att få kontakt med barnpsykolog.

Öppna förskolan Pärlan

Öppna förskolan Pärlan är en del av Familjecentralen. Hit kan vårdnadshavare och barn komma och leka, sjunga, skapa, läsa, gräva, mysa och umgås med varandra eller med andra familjer. Att bli förälder är inte enkelt och sker inte av sig självt. Alla familjer brottas med frågor och Öppna förskolan ska vara ett forum där ni kan lyfta frågor för att finna vägar framåt.

Det ska även vara en plats där du kan få svar på frågor som andra ställer och som du själv kan komma att stöta på längre fram. Vi vill också ge tips hur du kan underlätta för ditt barn att bygga sitt självförtroende och skapa sig en god självbild, så att det rustas för att klara livets utmaningar.

Vilka ingår i samarbetet och vilket är syftet?

Familjecentralen Pärlan i Mariestad är ett överbryggande samarbete mellan Mariestads kommun, Sjöstadens Vårdcentral och Västra Götalands Regionen. Här samlas professioner som Barnmorskor, Barnhälsovårds-sköterskor, Familjebehandlare, Förskollärare och specialpedagog med målsättningen att:

  • Erbjuda nära och korta vägar till stöd och kunskap, både för barn och vårdnadshavare.
  • Samordna resurser kring barn och familjer genom att utveckla samverkan mellan olika aktörer i tidiga stödjande-, främjande- och förebyggande insatser.
  • Arbeta främjande och förebyggande, genom att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i att finna strategier och att utvecklas och stärkas i sina roller.
  • Stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare.


Välkommen!


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt familjebehandlingen

Stöd och resursenheten SoL/LSS barn och unga
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
E-post: Familjebehandlingens infobrevlåda

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Susanne Andersson
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 19
E-post: Susanne Andersson

Birgitta Apelqvist
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 35
E-post: Birgitta Apelqvist

Helena Wallin
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 75
E-post: Helena Wallin

Carina Mikszath
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 38
E-post: Carina Mikszath

Hannah Latva
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 39
E-post: Hanna Latva

Lydia Ernvik
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 37
E-post: Lydia Ernvik

Kontakt Familjecentralen

Öppna förskolan
Telefon: 0501-75 63 90
E-post: Öppna förskolan Pärlans infobrevlåda

Åke Mathiasson
Förskollärare Öppna förskolan
0501-75 63 90

Ansvarig

Pernilla Nordberg
Enhetschef
Telefon: 0501-75 66 03
E-post: Pernilla Nordberg

Ansvarig nämnd
Socialnämnden