Familjestöd

Har du frågor som rör ditt barns mående? Behöver du som förälder eller annan anhörig hjälp eller stöd? Många gånger kan det kännas krångligt och svårt att veta var man
ska vända sig. Vi vill att det ska vara lätt för dig.

En väg in!

Vi vill göra det lätt för dig. Du kan få hjälp med allt från enklare frågor om ditt barn, till lite jobbigare ärenden, då ditt barn av någon anledning inte mår bra. Ta kontakt med någon som du har förtroende för inom förskola, skola eller socialtjänst. Om den personen inte själv kan hjälpa dig för hen frågan vidare till ett team med representanter från olika professioner inom kommunen och Västra Götalandsregionen. Teamet gör en bedömning av vem som kan hjälpa dig bäst och utser en kontaktperson som leder dig vidare till rätt stöd och hjälp.

Du kan även kontakta verksamheterna nedan:

Familjebehandlingen

Ibland är det svårt att vara förälder. Då kan du behöva stöd i din roll som förälder, hjälp att förstå ditt barn bättre, sätta rimliga gränser eller att få vardagen att fungera. Tillsammans med dig som förälder hittar vi möjligheter att utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Vi hjälps åt att stärka dina egna resurser som förälder.

Vi kan arbeta tillsammans i vår lokal, hemma hos er eller på någon annan plats som passar bra. Vi använder oss av olika metoder, beroende på vad du vill ha hjälp med.

Du hittar oss som arbetar med barn, unga och familjer på Lotsen som ligger vid sjukhuset i Mariestad. För att komma i kontakt med oss ring kommunens växel.

Så här får du kontakt med familjebehandlingen

Vi arbetar på uppdrag av socialsekreterare. Du når oss genom att  kontakta socialsekreterare på socialtjänstens insats- och integrationsenhet, och ansöka om stödet. Du kan också kontakta oss direkt för rådgivning. Telefonnummer till oss finner du under Relaterad information - Kontakt här på sidan. Att komma till oss är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.

Familjecentralen Pärlan

Familjecentralen Pärlan är en samverkan mellan den kommunala öppna förskolan och primärvården bestående av Närhälsan och Unicare. Vi erbjuder en nära mötesplats till stöd för vårdnadshavare och barn. Familjecentralens verksamheter vänder sig till alla familjer med barn i åldern 0-6 år i Mariestads kommun.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt familjebehandlingen

Stöd och resursenheten SoL/LSS barn och unga
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
E-post: Familjebehandlingens infobrevlåda

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Susanne Andersson
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 19
E-post: Susanne Andersson

Titti Yttersjö
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 35
E-post: Titti Yttersjö

Helena Wallin
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 75
E-post: Helena Wallin

Carina Mikszath
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 38
E-post: Carina Mikszath

Hannah Latva
Familjebehandlare
Telefon: 0501-75 63 39
E-post: Hanna Latva

Kontakt Familjecentralen

Öppna förskolan
Telefon: 0501-75 63 90
E-post: Öppna förskolan Pärlans infobrevlåda

Åke Mathiasson
Förskollärare Öppna förskolan
0501-75 63 90

Ansvarig

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Ansvarig nämnd
Socialnämnden