Hjälp till barn och unga

Alla kan må dåligt ibland. Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

När du har behov av akut hjälp

Under Relaterad information Länkar här på sidan finns länk till sida med telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Mariestads kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Kontakt information till dessa verksamheter finns på länk under Relaterad information - Länkar, här på sidan.

Klicka vidare för mer information om en rad problem och symtom och tillstånd som berör barn och ungas psykiska hälsa:

ADHDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohol och drogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anorexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aspergers syndrom länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bipolär sjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bulimilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Depressionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Depression barn och tonåringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dyslexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fobierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Generaliserad ångestsyndromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ilska och utbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koncentrationssvårigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kris i livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobbninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedstämdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Problem i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskbruk och missbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schizofrenilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självmordstankarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självskadebeteendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skilsmässalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolfrånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Social fobilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stresslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sömnstörninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tourettes syndromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvångssyndromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våld och övergrepplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ångestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ätstörningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergrepp och sexuella trakasserierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Individ och familjeomsorgen
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel

Jourtelefon: 0501-75 63 44
måndag-fredag 08.30-16.00

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen, barn och unga
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Pierre Lindwall
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Pierre Lindwall

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Länkar interna

Telefonnummer i akuta lägenöppnas i nytt fönster
Verksamheter för hjälp och stödöppnas i nytt fönster