Hjälp till barn och unga

Alla kan må dåligt ibland. Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

När du har behov av akut hjälp

Under denna sidan finns sida med telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Mariestads kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig.Det finns även andra organisationer som erbjuder hjälp och stöd. Kontakt information till dessa verksamheter finns på sida under denna.

Klicka vidare för mer information om en rad problem och symtom och tillstånd som berör barn och ungas psykiska hälsa:

ADHD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkohol och droger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anorexi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aspergers syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bipolär sjukdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bulimi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Depression Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Depression barn och tonåringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dyslexi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dödsfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fobier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Generaliserad ångestsyndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ilska och utbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koncentrationssvårigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kris i livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärleken är fri - Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobbning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedstämdhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Problem i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbruk och missbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schizofreni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självmordstankar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självskadebeteende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skilsmässa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolfrånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Social fobi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sömnstörning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tourettes syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tvångssyndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld och övergrepp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ångest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ätstörningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergrepp våld och sexuella trakasserier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Individ och familjeomsorgen
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel

Jourtelefon: 0501-75 63 44
Telefontid måndag-torsdag kl 08.00-17.00
fredag kl 08.00-16.00

Anitta Into
Socialchef
Telefon: 0501-75 50 90
E-post: Anitta Into

Helena Sparrfeldt
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Helena Sparrfeldt

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Ansvarig nämnd

Socialnämnden