Ungdomsboende

HVB - Hem för vård eller boende

Ungdomsboende är en boendelösning (HVB) för ungdomar mellan 13-20 år som bygger på frivillighet. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. Placering på HVB-hem sker i dialog med socialsekreterare och är en biståndsinsats.

Arbetssätt

Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandling på HVB-hemmet. Vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.

Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.

Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på boendet. Vi kartlägger även skydds- och riskfaktorer hos den unge och identifierar nätverket. Vi arbetar med ADL-träning utifrån den unges förutsättningar. Vi samverkar med bland annat skola, sjukvård, tandvård, ungdomsmottagning, polisen och psykiatrin. Vi kan även erbjuda familjebehandling

Sysselsättning

Ungdomarna ges möjlighet till daglig sysselsättning genom kommunal skola, praktikplats eller arbete under placeringstiden. Varje ungdom har ett veckoschema med aktiviteter utifrån uppdrag och genomförandeplan.

Personal

Vår medarbetargrupp har olika bakgrund och varierande utbildningar och erfarenhet och består av socionomer, behandlingsassistenter och pedagoger med flera. Våra boenden har hög medarbetartäthet med personal dygnet runt.

Pilen

Pilen HVB tar emot ungdomar 12-20 år och har 14 platser uppdelade på två våningsplan i samma fastighet. Pilen erbjuder behandling och akutplatser med heldygnsomsorg.

Ungbo

Ungbo HVB tar emot ungdomar 13-20 år och har fyra platser uppdelade på två lägenheter samt en utslussningslägenhet.

Övriga

Höstvägen och Drottninggatan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Barn- och ungdomsenheten
Socialtjänsten
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel

Jeanette Winther
Enhetschef
Telefon: 0501-75 64 25
E-post: Jeanette Winther

Ansvarig nämnd

Socialnämnden