Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ungdomsboende

HVB - Hem för vård eller boende

Behandlingen utgår ifrån socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Pilen strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.

Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.

Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på Pilen. Vi kartlägger även skydds- och riskfaktorer hos den unge och identifierar nätverket. Vi arbetar med ADL-träning utifrån den unges förutsättningar. Vi samverkar med bland annat skola, sjukvård, tandvård, ungdomsmottagning, polisen och psykiatrin. Vi kan även erbjuda familjebehandling

Ungdomarna ges möjlighet till daglig sysselsättning genom kommunal skola, praktikplats eller arbete under placeringstiden. Varje ungdom har ett veckoschema med aktiviteter utifrån uppdrag och genomförandeplan.

Vår medarbetargrupp har olika bakgrund och varierande utbildningar och erfarenhet och består av socionomer, behandlingsassistenter och pedagoger med flera. Pilen har hög medarbetartäthet med personal dygnet runt.

med normbrytande beteenden såsom skolproblematik, konfliktfyllda relationer till familj och nätverk, ett riskfyllt beteende vad gäller alkohol, droger och kriminalitet och är utagerande genom att utmana regler, trotsa och uppvisa aggressivitet.

Pilen erbjuder behandling och akutplatser med heldygnsomsorg.

Pilen

Pilen HVB tar emot ungdomar 12-20 år och har 14 platser uppdelade på två våningsplan i samma fastighet.

Ungbo

Ungbo HVB tar emot ungdomar 13-20 år och har fyra platser uppdelade på två lägenheter samt en utslussningslägenhet.

Övriga

Höstvägen och Drottninggatan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-10

Relaterad information

Kontakt

Barn- och ungdomsenheten
Socialtjänsten
Telefon: 0501-75 50 00 växel

Elin Fennander Sahlberg
Enhetschef
Telefon: 0501-75 64 25
E-post: Elin Fennander Sahlberg