Ungdomscentrum Clara

Ungdomscentrum Clara är en råd- och stödverksamhet i Mariestads kommun som vänder sig till ungdomar, unga vuxna samt föräldrar till barn från mellanstadieåldern och uppåt.

Ge råd och stöd

Claras huvudsakliga uppdrag är att kunna ge råd och stöd till kommunens medborgare när det gäller riskbruk bland unga.

Det kan handla om problematik hos ungdomen själv, oro från en förälder, behov av stöd i föräldrarollen eller något annat liknande.

Verksamheten har nära samarbete med skola och socialtjänst.

Enkel och snabb kontakt för alla

Clara kan erbjuda individuellt råd och stöd, olika föreläsningar, handledning till personal både internt inom kommunen men också till föreningar, på föräldramöten eller till andra externa organisationer i Mariestads kommunen om behov finns.

Privatpersoner, lärare på kommunens alla skolor, föreningsledare eller egentligen vem som helst kan vända sig till Clara med frågor kopplat till ungdomar med riskbruk.

Kontakt

Ring eller skicka e-post till någon av kontaktpersonerna via kontaktuppgifter som finns här på hemsidan under relaterad information.

Verksamheten är placerad på Medborgarresurs Lotsen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ungdomscentrum Clara


Elin Andersson
Ungdomsbehandlare
Telefon: 0501-75 63 20
E-post: Elin Andersson

Kim Nilsson
Ungdomsbehandlare
Telefon: 0501-75 63 51
E-post: Kim Nilsson

Peter Åhling
Samordnare förebyggande insatser
Telefon: 0501-75 63 83
E-post: Peter Åling

Besöksadress:
Medborgarresurs Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Ansvarig
Pernilla Nordberg
Enhetschef
Telefon: 0501-75 66 03
E-post: Pernilla Nordberg

Ansvarig nämnd
Socialnämnden