Ungdomscentrum Clara

Ungdomscentrum Clara är en råd- och stödverksamhet i Mariestads kommun som vänder sig till ungdomar, unga vuxna samt föräldrar till barn från mellanstadieåldern och uppåt.

Ge råd och stöd

Claras huvudsakliga uppdrag är att kunna ge råd och stöd till kommunens medborgare när det gäller problematik kopplat till risk för missbruk eller missbruksproblematik bland unga.

Det kan handla om problematik hos ungdomen själv, oro från en förälder, behov av stöd i föräldrarollen eller något annat liknande.

Verksamheten har både ett tätt samarbete och tät samverkan med skola och socialtjänst.

Enkel och snabb kontakt för alla

Clara kan erbjuda råd och stöd, olika föreläsningar, handledning till personal både internt till andra enheter inom kommunen men också till föreningar, på föräldramöten eller till andra externa organisationer i Mariestads kommunen om behov finns.

Privatpersoner, lärare på kommunens alla skolor, föreningsledare eller egentligen vem som helst kan vända sig till Clara med frågor kopplat till ungdomar och risk- eller missbruk.

Det ska vara enkelt att få stöd om det finns behov av det och det kommer Clara kunna stärka upp kommunens organisation i.

Kontakt

För att komma i kontakt med ungdomscentrum Clara kan man antingen ringa eller komma och besöka oss på Lotsen. Verksamheten kommer att vara placerad i nära anslutning till verksamheterna på Medborgarresurs Lotsen. Besökare anmäler sig i receptionen på Lotsen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ungdomscentrum Clara

Telefontid: måndag - fredag
kl 08.00-16.00

Hanna Persson
Ungdomsbehandlare
Telefon: 0501-75 63 20
E-post: Hanna Persson

Kim Nilsson
Ungdomsbehandlare
Telefon: 0501-75 63 51
E-post: Kim Nilsson

Peter Åhling
Samordnare förebyggande insatser
Telefon: 0501-75 63 83
E-post: Peter Åling

Besöksadress:
Medborgarresurs Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Ansvarig
Pernilla Nordberg
Enhetschef
Telefon: 0501-75 66 03
E-post: Pernilla Nordberg

Öppettider

Måndag - fredag kl 08.00-16.00

Ansvarig nämnd
Socialnämnden