Bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Människor kan hamna i situationer i livet där de behöver ett utökat stöd eller avlastning. De kan då behöva en kontaktperson, kontaktfamilj eller ett familjehem.

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en förebild och ett extra stöd i vardagen. Den som behöver en kontaktperson kan vara barn, ungdom eller vuxen. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Det ställs inga särskilda krav på utbildning eller erfarenhet. För att bli kontaktperson ska du fyllt 18 år, ha en stabil livssituation och ett stort intresse och engagemang för andra människor.

Innan du kan bli kontaktperson görs alltid en utredning. Den består av en intervju, referenstagning och uppgifter från polis- och socialregister.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. För att läsa mer om ersättning kan du gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för ett barn, ungdom eller ung vuxen och som avlastning för dess föräldrar. I vissa fall är det syskonpar som kan behöva en kontaktfamilj. Uppdragens längd varierar, men det vanligaste är att de pågår under en längre period. Kontaktfamiljen blir en viktig del av barnets/ungdomens liv, självklart under uppdragets gång men också efter uppdraget har avslutats.

Det ställs inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Kontaktfamiljen ska däremot ha ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in en person i sitt liv. Kontaktfamiljen kan vara en familj eller vara ensamstående. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget. För att underlätta hämtningar och lämningar av barnet bör kontaktfamiljen bo i närheten av barnet. Vi söker därför främst familjer i Mariestadsområdet.

Innan du kan bli kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter från polis- och socialregister.

När ni får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och Mariestads kommun. För att läsa mer om ersättning till kontaktfamiljer kan ni gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

Familjehem

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en kortare eller en längre period, då barnet/ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar i sitt hem. Åldern på de barn och ungdomar som behöver ett familjehem varierar. Det kan vara ett spädbarn som kommer att behöva bo i familjehem under hela uppväxten eller ungdomar som under en kortare tid behöver vistas i en annan miljö. Behovet av stöd är mycket varierande därför försöker man på bästa sätt matcha barnets behov med familjehemmets resurser. Det kan även handla om en vuxen person som behöver familjehemplaceras av särskilda skäl.

Ett familjehem kan bestå av en familj eller så kan man vara ensamstående. Familjehemmet ska ha en trygg och stabil situation med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och med barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget. Utbildning samt stöd ges under uppdragets gång för att barnet och familjehemmet skall ges bästa möjliga förutsättningar.

Innan du/ni kan bli familjehem görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter bland annat från polis- och socialregister.

Som familjehem får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. Mer information finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Fyll då i intresseanmälan nedan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Jag är intresserad av att bli * (obligatorisk)
Jag är intresserad av att bli
Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialsekreterare barn och unga
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda

Socialsekreterare vuxen
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Anna Pethrus
Handläggare LSS barn och unga
Telefon: 0501-75 63 73
E-Post: Anna Pethrus

Gunilla Gustavsson
Familjehemssekreterare
Telefon: 0501-75 63 31
E-post: Gunilla Gustavsson

Maria Jonsson
Familjehemssekreterare
Telefon: 0501-75 63 23
E-post: Maria Jonsson

Lisa Arvidsson
Arbetscoach daglig verksamhet
Telefon: 0501-75 66 16
E-post: Lisa Arvidsson

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Länkar

Rekommendationer kring arvodes- och omkostnadsersättningar från SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

KontaktpersonPDF
KontaktfamiljPDF
FamiljehemPDF
Frågor och svar om familjehemPDF