Dödsboanmälan

I de fall dödsboet inte har några tillgångar kan du istället för att göra en bouppteckning ansöka om dödsboanmälan hos kommunen.

Bouppteckning

Inom tre månader från dödsdagen ska en bouppteckning upprättas och lämnas till Skatteverket. Bouppteckningen ska fastställa vilka tillgångar och skulder som fanns i boet för att boet ska kunna avslutas hos Skatteverket. Begravningsbyrån eller en jurist kan hjälpa till med bouppteckningen som du också kan göra själv, se länk under Relaterad information här på sidan. Om ni är flera dödsbodelägare/arvtagare och om ni inte är ense eller om boet har tillgångar som till exempel fastighet eller större skulder kan det vara bra att ta hjälp.

Ansökan om dödsboanmälan

Om boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen, maxkostnad ½ basbelopp, kan du istället för att göra en bouppteckning ansöka hos kommunen om dödsboanmälan. Då kontaktar du kommunens handläggare, se kontakt under Relaterad information här på sidan. Detta måste då ske innan bostaden avvecklas och tillhörigheter delats.

Om den enskilde saknar arvtagare kommer boet att stå under en så kallad provisorisk dödsboförvaltning av kommunen tills det avvecklats.

Ansökan om försörjningsstöd begravning

Om boet saknar tillgångar till begravning kan du/ni ansöka om försörjningsstöd till begravning. Det är då viktigt att ta kontakt med handläggare på försörjningsstöd så snart som möjligt och inte betala fakturan till begravningen innan dess. Se kontakt under Relaterad information här på sidan. Maxbeloppet som kan beviljas för begravning är ett halvt basbelopp, 26 250 kronor år 2023, vilket inkluderar förrättning, kista, blommor, gravsten och förtäring. Begravningsbyråerna har alternativ inom denna prisnivå.