Försörjningsstöd

Utbetalningsdagar för försörjningsstöd

Mariestads kommun strävar efter att utbetalning av försörjningsstöd ska göras på ett sätt som liknar det som gäller för ordinarie lön. Det innebär att ordinarie utbetalningsdag kommer att vara runt den 25:e varje månad.

För 2023 gäller följande utbetalningstillfällen: 25/1, 24/2, 24/3, 25/4, 25/5, 23/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 24/11 och 22/12.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan!

En ansökan kan göras när som helst under månaden. En återansökan om försörjningsstöd lämnas vanligtvis in någon gång mellan den 15:e månaden innan den ansökta perioden till den 8:e den ansökta perioden.En komplett ansökan leder till snabbare beslut. Frågor gällande ditt försörjningsstöd kan du i första hand få svar på via vår reception. Är du i behov av att komma i kontakt med en handläggare så kan du ringa kommunens växel och söka en försörjningsstödssekreterare under vår telefontid måndag - fredag kl. 8.30 - 9.30. Du kan även skicka handlingar eller frågor via mail. Kontaktuppgifter finns under relaterad information.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen och är inte kravlöst. Stödet är behovsprövat som beräknas enligt riksnorm och är tänkt att täcka vanliga levnadskostnader under en kortare period. Det finns också möjlighet att få bistånd till livsföring i övrigt. Målet är alltid att försörjningsstöd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Det innebär även att du ska vara aktivt arbetssökande.

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för:

 • Mat
 • Fritid
 • Personlig hygien
 • Kläder och skor
 • Dagstidning, telefon- och TV-avgift

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker. I receptionen på Maria Nova kan du göra en ansökan avseende övriga kostnader samt få mer information om vilket underlag som krävs.

Så utreder vi din ansökan

Första gången du ansöker behöver du lämna information för tre månader tillbaka, för att vi ska kunna utreda din rätt till ekonomiskt bistånd. När din ansökan inkommer så händer följande:

 • Vi kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter finns med
 • Vi utgår från riksnormen och räknar på din ekonomi
 • Vi gör kontroller mot försäkringskassan, CSN, A-kassan och arbetsförmedlingen
 • Vi tittar på om du i övrigt uppfyller kraven utifrån din situation, till exempel om du är aktivt arbetssökande 

Att vara aktivt arbetssökande

När du ansöker om försörjningsstöd i Mariestads kommun får du stöd i att förändra din situation. Tillsammans med din handläggare gör du upp en plan för hur du ska bli självförsörjande så snart som möjligt. I planen ingår att du ska vara aktivt arbetssökande vilket innebär:

 • Kunna styrka att du är och har varit aktivt arbetssökande i samband med ansökan om försörjningsstöd
 • Inskriven på arbetsförmedlingen i anslutning till arbetslösheten och hålla regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen.
 • Söka arbete regelbundet, brett yrkesmässigt och med kvalitet
 • Söka arbete inom pendlingsavstånd (90 minuter enkel resa)
 • Tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd
 • Vara tillgänglig på telefon och e-post för att kunna ta del av erbjudanden.
 • Vara aktiv i en eventuell rehabilitering    

Vem kan söka försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i kommunen och inte själv kan klara din och din familjs försörjning. Tänk på att försörjningsstöd påverkas av hela hushållets tillgångar och intäkter. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Så här söker du försörjningsstöd första gången

 • Du ringer eller besöker Maria Nova och berättar att du vill ansöka om försörjningsstöd. Du kommer då att få en ansökningsblankett och kommer att kallas till ett nybesök hos en handläggare.
 • Vid besöket lämnar du den skriftliga ansökan tillsammans med övriga handlingar som styrker de uppgifter du har lämnat. På ansökan godkänner du också att socialnämnden gör vissa kontroller av dina uppgifter. Om du i fortsättningen vill ansöka via e-tjänst istället för manuellt på papper, anger du detta på blanketten. Du kan få stöd av receptionen gällande e-ansökan. Första
 • När du ska söka nästa gång kan du med fördel använda vår e-tjänst. Se information om ansökan via e-tjänst nedan. Om du har behov kan receptionen på Maria Nova vara behjälplig med e-ansökan för att visa hur det fungerar och avsätta tid för detta.

Så här söker du försörjningsstöd andra och efterföljande månader via e-tjänst

 • För att kunna logga in behöver du ha ett bank-id.
 • Tryck på "ny ansökan".
 • Fyll i dina personuppgifter samt inkomster och utgifter. Viktigt att du skriver siffror i varje fält, har du inget att rapportera skriver du noll.
 • Tryck på "spara"
 • Under rubriken "samtycke" klickar du i rutorna om att du har tagit del av informationen innan du signerar din ansökan.
 • Efter signering får du en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.
 • Gå in på din "profil" och välj hur du vill ha ditt besked, där kan du välja sms eller e-post. 
 • Det är viktigt att du har underlag för hushållets inkomster och utgifter. Dessa underlag behöver inte skickas med, men ska sparas för en eventuell kontroll.

Länk till e-tjänsten: Ansök om försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ta del av filmen nedan för instruktion om hur du söker försörjningsstöd via e-tjänst. Du är alltid välkommen att ringa oss eller besöka oss på Maria Nova, kontaktuppgifter finns under relaterad information.    

Så lång tid tar det innan du får ett beslut

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt individuella ärende beror dock på flera olika faktorer. När du ansökt om försörjningsstöd och lämnat in fullständiga uppgifter tar det En till tre vardagar för att du ska få ett beslut via posten.

Så mycket pengar kan försörjningsstödet ge

På socialstyrelsens webbplats finns reglerna för försörjningsstödet och förklaringar på lätt svenska. Där finns också en beräkning som visar hur mycket pengar försörjningsstödet kan ge.

Så här gör du om du inte är nöjd med beslutet

Hur det går till att överklaga ett beslut står på det meddelande som sänds till dig tillsammans med beslutet. Är du trots det osäker på hur du ska göra hjälper receptionen på Maria Nova dig med överklagandet.

Tycker du att informationen på den här sidan (Försörjningsstöd) är tillräckligt tydlig och heltäckande? * (obligatorisk)
Tycker du att informationen på den här sidan (Försörjningsstöd) är tillräckligt tydlig och heltäckande?