Avlösarservice

Insatsen avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. I begreppet anhörig ingår de som den funktionshindrade delar hushåll med, föräldrar, vårdnadshavare och familjehem.

Utgångspunkt för insatsen är hemmet. Syftet med insatsen är att avlasta familjemedlemmar, så att de får möjlighet till vila och/eller egna aktiviteter.

Detta ingår i avlösarservice

I avlösarservice ingår omvårdnad. Omvårdnad inom LSS kan ses som ett samlingsbegrepp för allt som du behöver hjälp med i din dagliga livsföring. Det innebär att omvårdnad innehåller både stöd och service för att tillgodose den enskildes individuella, psykiska, fysiska och sociala behov.

Avlösarservice kan ges som

  • en regelbunden insats eller
  • vid oförutsedda situationer

Utformning av insatsen

Insatsen avlösarservice ska utformas utifrån dina behov och önskemål. Dina önskemål vad gäller val av avlösare ska i möjligaste mån tillgodoses. Om en närstående anlitas som avlösare begränsas det naturliga stöd som närstående normalt ger varandra.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anna Pethrus
LSS-handläggare barn och unga
Telefontid måndag,onsdag och fredag kl 08:30-09:30
Telefon: 0501- 75 63 73
E-post: Anna Pethrus

Lars Ekman
LSS-handläggare vuxna
dag 1-10
Telefon: 0501-75 65 54
E-post: Lars Ekman

Jennie Marcus
LSS-handläggare vuxna
dag 11-20
Telefon: 0501-75 63 63
E-post: Jennie Marcus

Susanne Blom
LSS-handläggare vuxna
dag 21-31
Telefon: 0501- 75 65 55
E-post: Susanne Blom

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden