Servicebostäder

Kontakt

Anette Karlsson
Avdelningschef individ och familjeomsorg barn och unga/LSS
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden