Bostadsanpassning

För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt finns bidrag för bostadsanpassning att söka.

Vem kan söka bostadsanpassning?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning.
  • Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet i din bostad ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.

Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Medgivande från fastighetsägaren

Fastighetsägaren måste alltid godkänna anpassningen för att den ska kunna utföras. Skriftligt ägarmedgivande krävs alltid. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger sitt medgivande beviljas inte ansökan.

Byte av bostad

Om man vill flytta till en ny bostad är möjligheterna att få bidrag till anpassningsåtgärder begränsade, så till vida att man förväntas att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Så här ansöker du

Om du har kommunal hälso- och sjukvård vänder du dig till enhetschef kommunrehab som hjälper till att förmedla kontakt till aktuell arbetsterapeut i kommunen. Kontaktuppgifter finner du här på sidan under rubriken Relaterad information. Om du inte har kommunal hälso- och sjukvård tar du kontakt med Närhälsans arbetsterapeut.

Ansökningsblankett och eventuell intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig lämnas till kommunens handläggare som sen fattar beslut om bostadsanpassning.

Ansökningsblankett och fullmakt

Du hittar ansökan via länk här på sidan, under Relaterad information - Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Bostadsanpassning
Magnus Holm
Handläggare
Telefon: 0501-75 61 17
E-post: Magnus Holm

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Bostadsanpassning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bostadsanpassning, ansökan om återställningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.