Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska och kompis. En person som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.

Kontaktpersonens uppgift

Hjälpa den enskilde att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Medverka till att den enskilde kommer ut i samhället och i kontakt med andra människor. Ge råd till den enskilde i vardagssituationer.

Vem kan få en kontaktperson?

Den som tillhör LSS och har svårt att komma ut i gemenskap och på aktiviteter på egen hand.

Så ansöker du om en kontaktperson

Du ansöker om att få en kontaktperson hos LSS-handläggaren som utreder behovet och beslutar om insatsen enligt LSS. Se kontaktuppgifter under Relaterad information på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anna Pethrus
LSS-handläggare barn och unga
Telefon: 0501-75 63 73
E-post: Anna Pethrus

Susanne Österberg
LSS-handläggare vuxna
Telefon: 0501-75 65 56
E-post: Susanne Österberg

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden

Länk

Bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem