Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

Kompisar på gymmet Foto: Most photos

En kontaktperson är en medmänniska och kompis. En person som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.

Kontaktpersonens uppgift

Hjälpa den enskilde att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Medverka till att den enskilde kommer ut i samhället och i kontakt med andra människor. Ge råd till den enskilde i vardagssituationer.

Vem kan få en kontaktperson?

Den som tillhör LSS och har svårt att komma ut i gemenskap och på aktiviteter på egen hand.

Så ansöker du om en kontaktperson

Du ansöker om att få en kontaktperson hos LSS-handläggaren som utreder behovet och beslutar om insatsen enligt LSS. Se kontaktuppgifter på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-19

Relaterad information

Kontakt

Anna Pethrus
LSS handläggare barn/ungdom
Telefon: 0501-75 63 73
E-post: Anna Pethrus

Gunilla Frisk
LSS-handläggare vuxna
dag 1-10
Telefon: 0501-75 65 56
E-post: Gunilla Frisk

Jennie Marcus
LSS-handläggare vuxna
dag 11-20
Telefon: 0501-75 63 63
E-post: Jennie Marcus

Susanne Blom
LSS-handläggare vuxna
dag 21-31
Telefon: 0501- 75 65 55
E-post: Susanne Blom

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Länk

Bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem