Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga

Korttidsvistelse och korttidstillsyn är insatser för att ge avlastning åt anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. 

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet som erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov för barn och ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning.

Så gör du för att få hjälp

Du kontaktar LSS- handläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan även kontakta enhetschef eller läsa i verksamheternas broschyrer för att få mer information.

Gnejsvägen 2 och Sandbäcksvägen 46

Gnejsvägen 2 och Sandbäcksvägen 46 är korttidsverksamheter som erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Verksamheternas målsättning är att kunna erbjuda anhöriga regelbunden avlastning, utifrån varje familjs egna behov.

Verksamheterna eftersträvar att skapa en trygg och hemlik miljö som erbjuder en varierad och stimulerande vistelse. Personalen jobbar för att barnen och ungdomarna ska trivas och ha roligt tillsammans och ges möjlighet att utveckla både sina egna förmågor och sin självkänsla.

Sandbäcksvägen 46 är fullt handikappanpassat med låga trösklar, breda dörrar och sovrum med takliftar och kan ta emot barn och ungdomar med sådana behov.

Ringvägen 1B

Ringvägen 1B i Lyrestad är en verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-21 år som beviljats insatser enligt LSS eller SoL. Detta betyder att familj och närstående kan få avlastning genom att ungdomen är på verksamheten över ett eller flera dygn på vardag eller helg, eller att ungdomen bor på Ringvägen 1B på heltid.

Verksamheten är bemannad dygnet runt av både manlig och kvinnlig med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning. Alla ungdomar tilldelas minst en kontaktpersonal, som har det övergripande ansvaret för dokumentation, upprättning och uppföljning av genomförandeplan samt kontakt med närstående och andra instanser.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Fredrik Höglund
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 12
E-post: Fredrik Höglund

Jeanette Winther
Enhetschef
Telefon: 0501-75 64 25
E-post: Jeanette Winther

Susanne Österberg
LSS-handläggare för personer födda dag 1-15
Telefon: 0501-75 65 56
E-post: Susanne Österberg

Anna Pethrus
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31
Telefon: 0501-75 63 73
E-post: Anna Pethrus

Ansvarig nämnd
Socialnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden