Ledsagare

För att du som har funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap finns det möjlighet att ansöka om ledsagare.

Vad är ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats i första hand knuten till aktiviteter i närmiljön utanför hemmet. Insatser ska ge dig möjlighet att:

  • delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet
  • att besöka vänner
  • eller bara promenera.

Ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service.

Ledsagarservice i relation till andra insatser

Om du är beviljad personlig assistans enligt LSS och/eller har assistansersättning enligt SFB ska insatsen ledsagarservice ingå i den.

Val av ledsagare

Önskemål vad gäller val av ledsagare ska i möjligaste mån tillgodoses. Ledsagarservicen ska stimulera till ökade sociala aktiviteter/kontakter. I första hand ska därför personer utanför din närståendekrets anlitas som ledsagare.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anna Pethrus
LSS-handläggare barn och unga
Telefontid måndag,onsdag och fredag kl 08:30-09:30
Telefon: 0501-75 63 73
E-post: Anna Pethrus

Susanne Österberg
LSS-handläggare vuxna
dag 1-15
Telefon: 0501-75 65 56
E-post: Susanne Österberg

Susanne Blom
LSS-handläggare vuxna
dag 16-31
Telefon: 0501-75 65 55
E-post: Susanne Blom

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden