Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ledsagare

Insatsen ledsagarservice syftar till att du som har funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Insatsen ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats i första hand knuten till aktiviteter i närmiljön utanför hemmet. Insatser ska ge dig möjlighet att:

  • delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet
  • att besöka vänner
  • eller bara promenera.

Ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service.

Ledsagarservice i relation till andra insatser

Om du har personlig assistans enligt LSS och/eller LASS ska insatsen ledssagarservice ingå i den.

Val av ledsagare

Önskemål vad gäller val av ledsagare ska i möjligaste mån tillgodoses. Ledsagarservicen ska stimulera till ökade sociala aktiviteter/kontakter. I första hand ska därför personer utanför din närståendekrets anlitas som ledsagare.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-08

Relaterad information

Kontakt
Anna Pethrus
Handläggare LSS- barn och unga
Telefon: 0501-75 63 73
E-post: Anna Pethrus

Gunilla Frisk
LSS-handläggare vuxna
dag 1-10
Telefon: 0501-75 65 56
E-post: Gunilla Frisk

Jennie Marcus
LSS-handläggare vuxna
dag 11-20
Telefon: 0501-75 63 63
E-post: Jennie Marcus

Susanne Blom
LSS-handläggare vuxna
dag 21-31
Telefon: 0501-75 65 55
E-post: Susanne Blom

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan