Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Daglig verksamhet finns bara på vardagar. 

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning kan få insatsen beviljad.

Så söker du daglig verksamhet

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare. LSS-handläggare utreder behovet och beslutar om insatsen.

Kostnad

Du betalar för resor till och från daglig verksamhet och för lunchen.

Ersättning

Du som har din sysselsättning inom daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Mer information om ersättningar och kostnader kan du få av enhetschefen för daglig verksamhet. 

Informationsfilm om daglig verksamhet

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Susanne Österberg
LSS-handläggare vuxna
dag 1-15
Telefon: 0501-75 65 56
E-post: Susanne Österberg

Susanne Blom
LSS-handläggare vuxna
dag 16-31
Telefon: 0501-75 65 55
E-post: Susanne Blom

Marie Engelbrektsson
Enhetschef
Telefon: 0501-75 66 04
E-post: Marie Engelbrektsson

Lisa Arvidsson
Sysselsättningssamordnare
Telefon: 0501- 75 66 16
E-post: Lisa Arvidsson

Maria Johansson
Sysselsättningssamordnare
Telefon: 0501- 75 66 11
E-post: Maria Johansson