Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Daglig verksamhet finns bara på vardagar. 

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning kan få insatsen beviljad.

Så söker du daglig verksamhet

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare. LSS-handläggare utreder behovet och beslutar om insatsen.

Kostnad

Du betalar för resor till och från daglig verksamhet och för lunchen.

Ersättning

Du som har din sysselsättning inom daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Mer information om ersättningar och kostnader kan du få av enhetschefen för daglig verksamhet. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lars Ekman
LSS-handläggare vuxna
dag 1-10
Telefon: 0501-75 65 54
E-post: Lars Ekman

Jennie Marcus
LSS-handläggare vuxna
dag 11-20
Telefon: 0501-75 63 63
E-post: Jennie Marcus

Susanne Blom
LSS-handläggare vuxna
dag 21-31
Telefon: 0501-75 65 55
E-post: Susanne Blom

Monica Lange
Enhetschef
Telefon: 0501-75 66 04
E-post: Monica Lange

Lisa Arvidsson
Arbetscoach
Telefon: 0501- 75 66 16
E-post: Lisa Arvidsson

Maria Johansson
Socialpedagog
Telefon: 0501- 75 66 11
E-post: Maria Johansson