Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar (LSS) ger människor möjlighet till olika former av stöd. Bland annat rätt till sysselsättning - Daglig verksamhet.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Daglig verksamhet finns bara på vardagar. 

Sysselsättningen kan ske på följande ställen:

  • på dagcenter
  • i mindre "utflyttade grupper" 
  • på någon annan arbetsplats.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning.

Hur får jag daglig verksamhet?

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare. LSS-handläggare utreder behovet och beslutar om insatsen.

Vad kostar det?

Du betalar för resor till och från daglig verksamhet och för lunchen.

Får jag någon ersättning?

Du som har din sysselsättning inom daglig verksamhet får habiliteringsersättning.
 
Mer information om ersättningar och kostnader kan du få av enhetschefen för daglig verksamhet. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-08

Relaterad information

Kontakt

Gunilla Frisk
LSS-handläggare vuxna
dag 1-10
Telefon: 0501-75 65 56
E-post: Gunilla Frisk

Jennie Marcus
LSS-handläggare vuxna
dag 11-20
Telefon: 0501-75 63 63
E-post: Jennie Marcus

Susanne Blom
LSS-handläggare vuxna
dag 21-31
Telefon: 0501-75 65 55
E-post: Susanne Blom

Monica Lange
Enhetschef
Telefon: 0501-75 66 04
E-post: Monica Lange

Lisa Arvidsson
Arbetscoach
Telefon: 0501- 75 66 16
E-post: Lisa Arvidsson

Maria Johansson
Socialpedagog
Telefon: 0501- 75 66 11
E-post: Maria Johansson

Dokument

Information Daglig verksamhet LSSPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan