Hot och våld

Känner du dig rädd, kontrollerad eller isolerad? Har du blivit slagen? Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja? Har din omgivning starka åsikter om hur du bör leva ditt liv och vad som är acceptabelt eller inte? Du kanske rent av känner dig hotad och riskerar att bli utsatt för våld om du bryter mot de regler du förväntas följa?

Du är inte ensam. Du kan få hjälp. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är brott. Det är en fråga om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I Mariestad finns ett utvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer för att du som är utsatt ska kunna få hjälp. På dessa sidorna kan du läsa om hur du kan få hjälp.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp? Se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan. Om du besöker sidan från mobil så hittar du Relaterad information längst ner på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Nova Vuxenstöd
Socialsekreterare
Mariestads kommuns växel
Telefon 0501-75 50 00
Telefontid: mån-ons och fredag kl: 9-10
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Besöks- & postadress:
Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Lotsen Barn- och ungdomsenheten
Mariestads kommuns växel
Telefon: 0501-75 50 00

Jourtelefon: 0501-75 63 44
08.00-17.00 måndag-torsdag 08:00-16:00 fredag

Besöksadress:
Medborgarresurs Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Akut hjälp

Telefon vid akut behov av hjälp utanför telefontid före kl: 16.00
ring Mariestads kommuns växel
0501-75 50 00

Telefon vid akut behov av hjälp efter kl 16 och helger ring socialjouren 0500-49 74 21 eller
0500-49 74 22

Länkar

Akut hjälp