Hot och våld

Känner du dig rädd, kontrollerad eller isolerad? Har du blivit slagen? Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja? Har din omgivning starka åsikter om hur du bör leva ditt liv och vad som är acceptabelt eller inte? Du kanske rent av känner dig hotad och riskerar att bli utsatt för våld om du bryter mot de regler du förväntas följa?

Du är inte ensam. Du kan få hjälp. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är brott. Det är en fråga om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I Mariestad finns ett utvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer för att du som är utsatt ska kunna få hjälp. På dessa sidorna kan du läsa om hur du kan få hjälp.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp? Se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan. Om du besöker sidan från mobil så hittar du Relaterad information längst ner på sidan.