Hedersrelaterat våld och förtryck

Alla barn har rätt att få vara barn och alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, som möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp och leva med vem de vill.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler, för att inte förstöra familjens rykte och anseende (heder).

Reglerna handlar framförallt om kontroll av familjemedlemmarnas sexualitet på olika sätt. Det kan till exempel handla om att vissa personer i familjen inte tycker att du får ha en flick- eller pojkvän, klä dig i tajta kläder eller vara med på sexualundervisningen i skolan. Det kan bero på att de är rädda för vad andra ska tycka. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Är du utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, eller känner du någon som är utsatt, så kan du prata med personal på din skola, med socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen. Det finns också olika frivilligorganisationer som kan hjälpa och ge stöd.

Mer information om detta hittar du på exempelvis www.hedersfortryck.se Länk till annan webbplats. och på sidan Barn, ungdom och familj - Mariestads kommun.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Socialtjänsten
Barn- och ungdomsenheten Lotsen

Besöksadress:
Medborgarresurs Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Mariestads kommuns växel
Telefon: 0501-75 50 00

Jourtelefon: 0501-75 63 44
08.00-17.00 måndag-torsdag 08:00-16:00 fredag

Anette Karlsson
Avdelningschef Individ och familjeomsorg barn, unga och funktionsnedsatta
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Helena Sparrfeldt
Enhetschef
Barn- och ungdomsenheten
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Helena Sparrfeldt

Ansvarig nämnd
Socialnämnden