Hedersrelaterat våld och förtryck

Alla barn har rätt att få vara barn och alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, som möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp och leva med vem de vill.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler, för att inte förstöra familjens rykte och anseende (heder).

Reglerna handlar framförallt om kontroll av familjemedlemmarnas sexualitet på olika sätt. Det kan till exempel handla om att vissa personer i familjen inte tycker att du får ha en flick- eller pojkvän, klä dig i tajta kläder eller vara med på sexualundervisningen i skolan. Det kan bero på att de är rädda för vad andra ska tycka. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Är du utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, eller känner du någon som är utsatt, så kan du prata med personal på din skola, med socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen. Det finns också olika frivilligorganisationer som kan hjälpa och ge stöd.

Mer information om detta hittar du på exempelvis www.hedersfortryck.se Länk till annan webbplats. och på sidan Barn, ungdom och familj - Mariestads kommun.

Vad händer om jag tar kontakt

För dig som är under 18 år är det viktigt att du känner till att de som träffar barn och unga i sitt arbete är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de känner en oro för din situation. Den personen du väljer att berätta om din situation för behöver inte kontakta dina föräldrar eller anhöriga om du inte vill.

Du kan även själv ta kontakt med socialtjänsten direkt. Du hittar alla kontaktuppgifter till höger på denna sidan under ”relaterad information”. Här kan du läsa mer om vad som händer vid kontakt med socialtjänsten.

Länk till sida med information om barn som far illa Mariestads kommun, barn som far illa.

Information om socialtjänsten för barn och unga Koll på soc (kollpasoc.se) Länk till annan webbplats.

Förutom socialtjänst, elevhälsa, polis eller hälso- och sjukvården finns det även verksamheter du kan kontakta via telefon och chatt oavsett var du bor i landet.

Stödlinjer för barn och unga som lever i hedersrelaterat våld och förtryck

TRIS Länk till annan webbplats.

Kärleken är fri - För dig som ung - Rädda Barnen (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.

Andra kontaktvägar

 • Hälso- och sjukvården
  Kontaktuppgifter och information om stöd hittar du enklast på 1177.se. Du kan också kontakta ungdomsmottagningen för stöd och information.
 • Polisen
  Du når polisen på telefonnummer 114 14, eller vid en akut situation 112. På polisens webbplats hittar du även information och stöd om du blivit utsatt för hedersrelaterade brott.
 • Utrikesdepartementet
  Riskerar du eller någon du känner att bli bortgift eller kvarhållen mot sin vilja i utlandet? Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är förbjudet Sverige och du får inte heller utsättas för det utomlands. Utrikesdepartementet och Sveriges ambassadörer arbetar för att hjälpa svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som till exempel hålls kvar mot sin vilja utomlands. Utrikesdepartementet har en jour, där någon alltid svarar dygnet runt, årets alla dagar. Hit kan du vända dig i en akut nödsituation: 08-405 50 05.
 • Nationell stödtelefon
  Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning. Telefonnummer: 010-223 57 60

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Socialtjänsten
Barn- och ungdomsenheten Lotsen

Besöksadress:
Medborgarresurs Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Mariestads kommuns växel
Telefon: 0501-75 50 00

Jourtelefon: 0501-75 63 44
08.00-17.00 måndag-torsdag 08:00-16:00 fredag

Anitta Into
Socialchef
Telefon: 0501-75 50 90
E-post: Anitta Into

Helena Sparrfeldt
Enhetschef
Barn- och ungdomsenheten
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Helena Sparrfeldt

Länkar

Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Barn, ungdom och familj Mariestads kommun

Barn som far illa Mariestads kommun

Koll på soc Länk till annan webbplats.

TRIS - Tjejers rätt i samhället Länk till annan webbplats.

Rädda barnen Länk till annan webbplats.

1177 Hälso- och sjukvården Länk till annan webbplats.

Ansvarig nämnd
Socialnämnden