Våld och hot i nära relation

Att vara utsatt för våld av någon som är nära, i en relation som borde innebära trygghet, är ofta förknippat med skuld och skam. Det kan vara mycket svårt att prata om. Ansvaret för våldet ligger dock alltid hos förövaren. Om du är, eller har varit, utsatt för våld av exempelvis partner, före detta parter, förälder eller vuxet barn kan du vända dig till oss. Våld kan bestå av förtryck eller fysiskt, psykiskt, sexuellt eller socialt våld.

Akut hjälp

Behöver du få tag i någon av oss akut, se nummer under kontakt på den här sidan, så kopplar de dig rätt.

De vanligaste insatserna du kan få beviljat

  • Skyddat boende. En tillfällig boendelösning på en hemlig adress. Boendet kan se olika ut beroende på din situation.
  • Råd- och stödsamtal på Maria Nova.
  • Hjälp till kontakt med Utväg. Utväg är en behandlingsform som behandlar rädsla, självkänsla, bristande tillit och hjälp att hitta tillbaka till vad som är normalt.
  • Hjälp med kontakter med andra myndigheter så som sjukvård, kriminalvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med mera.

För att få veta mer om våra insatser tar du kontakt med en socialsekreterare på Maria Nova. Kontaktuppgifter hittar du under Relaterad information här på sidan.

Så här ansöker du

  1. För att du ska kunna beviljas insatser måste du lämna in en ansökan till oss. Ansökan kan du lämna både muntligen och skriftligen. I ansökan skriver du vem du är, vad du behöver för hjälp och var vi kan nå dig.
  2. En muntlig ansökan kan du lämna vid ett besök på Maria Nova eller per telefon. Lättast att komma i kontakt med oss är under vår telefontid vardagar klockan 9-10. Numret till kommunens växel är: 0501-75 50 00. Växeln kopplar dig sedan vidare till någon utav oss.
  3. En skriftlig ansökan kan du lämna in både per brev och mail. Du kan maila till socialvuxen@mariestad.se. Vill du hellre skicka per post går det bra. Skicka då ansökan till: Maria Nova. Adress hittar du på baksidan av den här foldern. Det går lika bra att lämna in ansökan direkt till receptionen på Maria Nova.

Om du har svårigheter att ta kontakt kan du även ta hjälp av någon för att förmedla en ansökan. Du kan till exempel be en vän att förmedla din anmälan.

Så går en utredning till

När du ansökt om insatser hos oss påbörjas en utredning som syftar till att utreda vad du är i behov av för stöd utifrån din specifika situation. Utredningen bygger på frivillighet och delaktighet där du träffar din handläggare antingen på Maria Nova eller vid ett hembesök. Under besöket kommer du få frågor bland annat kring din livssituation, hur det sett ut för dig tidigare och vad du hoppas att hjälpen ska leda till. Efter avslutad utredning kan du, om utredningen visar att det behövs, erbjudas insatser för att tillgodose ditt behov av stöd och hjälp.

Stöd till brottsoffer

Brottsofferjouren Norra Skaraborg erbjuder stöd till brottsoffer och vittnen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.