Integration

Kommunens ansvar vid flyktingmottagande och integration

  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för nyanlända barn och ungdomar
  • Insatser inom det sociala området
  • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  • Lämna bostäder Migrationsverket för bosättning
  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Försörjningsstöd i vissa situationer

Ansvaret för flyktingmottagandet delas med andra myndigheter. Läs mer om ansvarsfördelningen på länken "Ansvarsfördelning flyktingmottagning SKL" (Sveriges kommuner och landsting) som du hittar här på sidan.

Under 2018 kommer Mariestads kommun att ta emot 38 nyanlända personer för bosättning utifrån bosättningslagen. Dessa personer kan komma från Migrationsverkets boenden eller som inresta flyktingar.

Statsbidrag

Kommunen får ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) som ska täcka kostnaderna för bland annat svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan.

Hjälp till dig som nyanländ

För att samordna kommunens del av arbetet med flyktingmottagandet finns en integrationsenhet som är en del av socialtjänsten.

När du blir anvisad en bostad i Mariestad eller hittar en bostad på egen hand i kommunen kan du få stöd vid bosättningen och under den första tiden i Mariestad. Vi kan till exempel hjälpa dig med kontakterna med skola och barnomsorg om du har barn eller med kontakter med andra myndigheter. Vi hjälper dig också att boka tid för hälsoundersökning om du inte gjort en sådan tidigare.

Vi hjälper till med information rörande flykting-, invandrings- och integrationsfrågor till kommunens tjänstemän, andra myndigheter, organisationer och allmänheten.

Har du frågor och funderingar får du gärna vända dig till oss så försöker vi lotsa dig rätt.

Om du är nyanländ och väntar på etableringsersättning och behöver tillfällig ekonomisk hjälp kontaktar du receptionen på Maria Nova alternativt bokar en tid på integrationsenheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Lantz
Integrationssamordnare
Telefon: 0501-75 63 29
E-post: Emma Lantz

Khaldoun Tafesh
Integrationssamordnare
Telefon: 0501-75 63 25
E-post: Khaldoun Tafesh

Besöksadress: Maria Nova, Blombackagatan 16

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Länkar

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarsfördelning nyanlända SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boende - Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försörjningsstöd

Ensamkommande barn

Överförmyndare