Ensamkommande barn

Mariestads kommun har ingått ett avtal med Migrationsverket om att ta emot barn/unga, 15-17 år gamla. När en kommun tar emot ensamkommande barn innebär det ett ansvar för att ordna med boende och integrering i samhället.

Boende

I Mariestad bor de unga i så kallade Hem för vård eller boende, familjehem eller egna lägenheter. Det förekommer även att unga bor i hem med privat huvudman som då kommunen köper tjänster av.

Stöd som ges till ensamkommande barn

Målsättningen är att ge barnen/ unga möjligheter och förutsättningar att fungera på jämlika levnadsvillkor i samhället. De ska integreras, utveckla en hälsosam
livsstil samt uppleva trygghet i tillvaron. Personal finns tillgänglig dygnet
runt. Vi arbetar med ett främjande och förebyggande arbete i samarbete med
alla inblandade.

Alla ensamkommande barn har enligt lag rätt till förstärkt skydd. Ansvaret fördelas mellan olika myndigheter. Den kommun som Migrationsverket anvisat barnet till har ansvar att utreda barnets behov och lämna det bistånd som behövs enligt lagstiftningen.

Alla barn som söker uppehållstillstånd har rätt till sjukvård och utbildning men de har inte skolplikt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Helena Sparrfeldt
Enhetschef barn- och ungdomsenheten
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Helena Sparrfeldt

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Länkar

Boende - Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.