För dig som vill hjälpa

Ett bra och enkelt sätt att bidra är att någon gång besöka de språkcaféer och andra träffar som frivilligorganisationer anordnar. Du hittar information om var och när dessa äger rum om du följer länkarna under avsnittet Ny i Sverige. Där kan du på egen hand knyta kontakter och ge nyanlända en chans att träna svenska under informella former.

Det finns många ideella organisationer och kyrkor i Mariestad som på olika sätt är engagerade i att hjälpa nyanlända flyktingar.

Hjälpa ensamkommande barn

Det finns ett stort behov av personer som kan tänka sig att vara God man, kontaktperson eller familjehem för barnen/ de unga. Det behövs för att stötta barnen under asylprocessen och att integreras i det svenska samhället. Vill du ha  information, om hur du blir  kontaktperson, familjehem eller hur du kan hjälpa till i övrigt, läs mer på sidan "Bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

God man innebär att du företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe. Godmanskap för barnen är tänkt att vara tillfälligt under barnets första tid i Sverige. Om barnen får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige upphör uppdraget. Läs mer om vad detta innebär och om hur du blir god man under länken "God man och förvaltare".

Fler sätt att hjälpa

Vi hjälper till att förmedla kontakt om du vill bli språkvän till en nyanländ person eller familj. Vi hjälper även till att förmedla bostad till nyanlända. På sidorna Bli språkvän och Hyr ur din bostad kan du fylla i intresseanmälan.