Hjälpmedel

Kommunen tillhandahåller hjälpmedel till dig som är inskriven med kommunal hälso- och sjukvård. Hjälpmedel förskrivs för att underlätta det dagliga livet och kan t ex vara rollator, rullstol, duschpall eller toalettförhöjning. Det handlar om hjälpmedel för att öka din självständighet, eller att du med hjälp av någon annan t ex ska kunna klä på dig, förflytta dig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Kommunens arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor gör en bedömning av behovet och därefter ingår utprovning av lämpligt hjälpmedel, anpassning och övrig service gällande hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen i Skövde
Vår kommun har, gemensamt med övriga kommuner och Regionen inom Västra Götaland, ett avtal med Hjälpmedelscentralerna i Regionen.

Detta avtal innebär att kommunen i huvudsak hyr hjälpmedlen så länge det finns ett behov av hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen ansvarar för att reparera, underhålla och besiktiga hjälpmedlen. Hjälpmedelscentralen återtar hjälpmedel där behovet inte längre finns, och rekonditionerar för att det kunna användas igen.

Återlämning
För dig som kan återlämna hjälpmedel på egen hand så finns det möjlighet till det på kommunrehab, nära matsalen på sjukhuset i Mariestad. Om personalen inte finns på plats går det även bra att fylla i en blankett och lämna hjälpmedlen utanför dörren.

 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Arbetsterapeuter
Telefon: 0501-75 64 34

Kostnadsansvarig för hjälpmedel enligt samarbetsavtalet.

Lina Lerjéus
Enhetschef
Telefon: 0501 - 75 52 22
E-post: Lina Lerjéus