Hjälpmedel

Hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet för dig. Ett hjälpmedel såsom rullstol, duschpall, toastol eller vårdsäng innebär att du kan leva ett mer självständigt liv. Det handlar om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Du som har kommunal hälso- och sjukvård får utprovning, anpassning och övrig service gällande hjälpmedel av oss.

Hjälpmedelscentralen

Vår kommun har, gemensamt med övriga kommuner och Regionen inom Västra Götaland, ett avtal med Hjälpmedelcentralen i Regionen.

Detta avtal innebär att kommunen i huvudsak hyr hjälpmedlen per individ så länge det finns ett behov av hjälpmedlet. Det kallas "funktionshyra" och hjälpmedelscentralen levererar, direkt till dig som patient om du och förskrivaren så önskar. Hjälpmedelcentralen reparerar, underhåller, rekonditionerar och besiktigar samt återtar de hjälpmedel som ingår i konceptet.

Återlämning

För dig som kan återlämna hjälpmedel på egen hand så finns det möjlighet till det på kommunrehab, nära matsalen på sjukhuset i Mariestad. Om personalen inte finns på plats går det även bra att fylla i en blankett och lämna hjälpmedlen utanför dörren.

Kommunens egna hjälpmedel

Visst grundsortiment äger kommunen själv och då ansvarar kommunen för reparationer, besiktningar, underhåll och rekonditionering av dessa hjälpmedel.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Arbetsterapeuter
Telefon: 0501-75 64 31
och 0501-75 64 34

Kostnadsansvarig för hjälpmedel enligt samarbetsavtalet.

Gull-Britt Svensson
Tf. enhetschef
Telefon: 0501 - 75 64 34
E-post: Gull-Britt Svensson