Hjälpmedel

Kommunen tillhandahåller hjälpmedel till dig som är inskriven med kommunal hälso- och sjukvård. Hjälpmedel förskrivs för att underlätta det dagliga livet och kan exempelvis vara rollator, rullstol, duschpall eller toalettförhöjning. Om du inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård vänder du dig till Närhälsans rehab på telefonnummer 0501-625 34.

Det handlar om hjälpmedel för att öka din självständighet, eller att du med hjälp av någon annan exempelvis ska kunna klä på dig, förflytta dig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Kommunens arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor gör en bedömning av behovet och därefter ingår utprovning av lämpligt hjälpmedel, anpassning och övrig service gällande hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen i Skövde

Mariestads kommun har, gemensamt med övriga kommuner och Regionen inom Västra Götaland, ett avtal med Hjälpmedelscentralerna i regionen.

Detta avtal innebär att kommunen i främst hyr hjälpmedlen så länge det finns ett behov av hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen ansvarar för att reparera, underhålla och besiktiga hjälpmedlen. Hjälpmedelscentralen återtar hjälpmedel där behovet inte längre finns, och rekonditionerar för att det kunna användas igen.

Återlämning

För dig som kan återlämna hjälpmedel på egen hand så finns det möjlighet till det på kommunrehab, nära matsalen på sjukhuset i Mariestad. Om personalen inte finns på plats går det även bra att fylla i en blankett och lämna hjälpmedlen utanför dörren.