Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i den kommunala hälso- och sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan handla om skador som uppkommer inom sjukvård inom till exempel särskilt boende, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen skall du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag Sedgwick.

För att anmäla skada:

Fyll i och underteckna skadeanmälningsblanketten "Skadeanmälan Patientskada Sedgwick" och skicka den:

  • med e-post till info@se.sedgwick.com
  • eller med vanlig post till: Sedgwick Sweden AB, Box 1141, 171 22 Solna

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information