Kontakt stöd och omsorg

Mariestads kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

I menyn hittar du information om vilket socialt stöd och vilken service och hjälp som finns i kommunen. Du hittar också information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ska göra för att ansöka om stöd och hjälp.

Nedan finner du kontaktuppgifter till tjänstemännen inom stöd och omsorg som du når på telefon måndag till fredag 08:00-17:00.

E-post: Sektor stöd och omsorgs infobrevlåda

Anitta Into
Socialchef
Telefon: 0501 - 75 50 90
E-post: Anitta Into

Annelie Åberg
Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0501 - 75 63 01
E-post: Annelie Åberg

Anette Karlsson
Avdelningschef funktionsstöd barn- och vuxna
Telefon: 0501 - 75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Selma Bandic
Tf. avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen
Telefon: 0501 - 75 52 00
E-post: Selma Bandic

Agneta Rönnkvist
Biståndschef
Telefon: 0501- 75 65 60
E-post: Agneta Rönnkvist

Pia Stenlund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0501 - 75 63 62
E-post: Pia Stenlund

Caroline Dernestam-Jansson
Utredare
Telefon: 0501- 75 66 01
E-post: Caroline Dernestam Jansson  

Charlotte Adamsson
Assistent
Telefon: 0501 - 75 63 64
E-post:Charlotte Adamsson

Maria Nova
Reception Maria Nova
Telefon: 0501-75 50 91 eller 0501-75 59 96
Besöks- och postadress
Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Lotsen
Nås via kommunens växel
Telefon: 0501-75 50 00
Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
542 45 Mariestad