Kontakt stöd och omsorg

Mariestads kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

I menyn hittar du information om vilket socialt stöd och vilken service och hjälp som finns i kommunen. Du hittar också information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ska göra för att ansöka om stöd och hjälp.

Nedan finner du kontaktuppgifter till tjänstemännen inom stöd och omsorg som du når på telefon måndag till fredag 08:00-17:00.

E-post: Sektor stöd och omsorgs infobrevlåda

Tf. socialchef
Konsult
Annika Larsson Masper
Telefon: 0501-75 63 01
E-post: Annika Larsson Masper

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorg barn och unga/LSS
Telefon: 0501 - 75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Anitta Into
Avdelningschef individ- och familjeomsorg vuxen/Arbetsmarknadsenhet
Telefon: 0501 - 75 50 90
E-post: Anitta Into

Selma Bandic
Tf. avdelningschef vård och omsorg
Telefon: 0501 - 75 52 00
E-post: Selma Bandic

Agneta Rönnkvist
Enhetschef biståndsenheten
Telefon: 0501- 75 65 60
E-post: Agneta Rönnkvist

Pia Stenlund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0501 - 75 63 62
E-post: Pia Stenlund

Caroline Dernestam-Jansson
Utredare
Telefon: 0501- 75 66 01
E-post: Caroline Dernestam Jansson  

Charlotte Adamsson
Assistent
Telefon: 0501 - 75 63 64
E-post:Charlotte Adamsson

Maria Nova
Reception Maria Nova
Telefon: 0501-75 50 91 eller 0501-75 59 96
Besöks- och postadress
Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Lotsen
Nås via kommunens växel
Telefon: 0501-75 50 00
Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
542 45 Mariestad