Kontakt stöd och omsorg

Mariestads kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

I menyn hittar du information om vilket socialt stöd och vilken service och hjälp som finns i kommunen. Du hittar också information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ska göra för att ansöka om stöd och hjälp.

Nedan finner du kontaktuppgifter till tjänstemännen inom stöd och omsorg som du når på telefon måndag till fredag 08:00-17:00.

E-post till:
Socialförvaltningen
Äldre- och omsorgsförvaltningen

Socialförvaltningen

Anitta Into
Socialchef
Telefon: 0501 - 75 50 90
E-post: Anitta Into

Peter Storm
Interim Avdelningschef/AME chef
IFO vuxen, IFO barn- och unga, Socialpsykiatri
Telefon: 0501 - 75 60 40
E-post:Peter Storm

Maria Nova
Reception Maria Nova
Telefon: 0501-75 50 91

Fax: 0501-75 63 98
Besöks- och postadress
Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Lotsen
Nås via kommunens växel
Telefon: 0501-75 50 00
Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
542 45 Mariestad 

Äldre- och omsorgsförvaltningen

Annelie Åberg
Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0501 - 75 63 01
E-post: Annelie Åberg

Anette Karlsson
Avdelningschef funktionsstöd barn- och vuxna
Telefon: 0501 - 75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Selma Bandic
Avdelningschef äldreomsorg
Telefon: 0501 - 75 52 00
E-post: Selma Bandic

Agneta Rönnkvist
Biståndschef
Telefon: 0501- 75 65 60
E-post: Agneta Rönnkvist

Pia Stenlund
Avdelningschef med ledningsansvar Hälso- och sjukvård/MAS
Telefon: 0501 - 75 63 62
E-post: Pia Stenlund