Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt stöd och omsorg

Mariestads kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

I menyn hittar du information om vilket socialt stöd och vilken service och hjälp som finns i kommunen. Du hittar också information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ska göra för att ansöka om stöd och hjälp.

Nedan finner du kontaktuppgifter till tjänstemännen inom stöd och omsorg som du når på telefon måndag till fredag 08:00-17:00.

E-post: Sektor stöd och omsorgs infobrevlåda

Karin Utbo blir ny socialchef, börjar sin tjänst 11 mars, tills dess kontakta någon av nedanstående avdelningschefer.
Chef sektor stöd och omsorg
Telefon: 0501 - 75 63 01
E-post:

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0501 - 75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Britt Johansson
Avdelningschef vård och omsorg
Telefon: 0501 - 75 63 60
E-post: Britt Johansson

Catharina Andersson
Avdelningschef Bistånd
Telefon: 0501 - 75 65 60
E-post: Catharina Andersson

Joakim Stier
Avdelningschef arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0501 - 75 50 90
E-post: Joakim Stier

Pia Stenlund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0501 - 75 63 62
E-post: Pia Stenlund

Caroline Dernestam-Jansson
Utredare
Telefon: 0501- 75 66 01
E-post: Caroline Dernestam- Jansson       

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-03