Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt stöd och omsorg

Mariestads kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

I menyn hittar du information om vilket socialt stöd och vilken service och hjälp som finns i kommunen. Du hittar också information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ska göra för att ansöka om stöd och hjälp.

Nedan finner du kontaktuppgifter till tjänstemännen inom stöd och omsorg som du når på telefon måndag till fredag 08:00-17:00.

E-post: Sektor stöd och omsorgs infobrevlåda

Karin Utbo
Socialchef sektor stöd och omsorg
Telefon: 0501 - 75 63 01
E-post: Karin Utbo

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen, barn och unga
Telefon: 0501 - 75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Anitta Into
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen, vuxen
Telefon: 0501 - 75 50 90
E-post: Anitta Into

Malin Wihlborg
Avdelningschef vård och omsorg
Telefon: 0501 - 75 63 60
E-post: Malin Wihlborg

Agneta Rönnkvist
Enhetschef biståndsavdelningen
Telefon: 0501- 75 65 60
E-post: Agneta Rönnkvist

Pia Stenlund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0501 - 75 63 62
E-post: Pia Stenlund

Caroline Dernestam-Jansson
Utredare
Telefon: 0501- 75 66 01
E-post: Caroline Dernestam- Jansson