Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny e-tjänst för enklare ansökan av försörjningsstöd

Mariestads kommun lanserar nu ännu en digital tjänst på mariestad.se. Nu kan du som ska söka försörjningsstöd enkelt göra det digitalt, via en e-tjänst och sedan följa ditt ärende samt få snabb återkoppling vid beslut och utbetalningar. E-tjänsten är en del av en helt ny, förenklad arbetsprocess för handläggning av försörjningsstöd.

Tjänsten bygger på att den sökande fyller i sin ansökan digitalt via nätet. Sedan sker återkoppling vid beslut via sms och e-post. Den sökande kan när som helst logga in och se status i sitt ärende, när beslut tas och när utbetalning av försörjningsstödet ska ske. Första ansökningen som görs måste göras via på plats på Maria Nova på, därefter görs ansökningarna via e-tjänsten.

-Vi jobbar hela tiden mot digitalisering och tillgänglighet för våra invånare. Vi måste hänga med i den här globala samhällsutvecklingen som sker. Idag förväntar man sig att kunna göra sina ärenden digitalt, när och var som helst. Med vår nya tjänst blir det enkelt för den sökande. Hen kan ansöka från sin dator eller mobilen och kan enkelt följa allt som händer i ärendet genom att logga in säger Joakim Stier, arbetsmarknadschef Mariestads kommun.

Nytt arbetssätt

Den nya e-tjänsten, som förenklar för den sökande, är en del av ett helt nytt arbetssätt inom vuxenenheten på Maria Nova. Tanken är att förenkla processen och få den sökande i sysselsättning direkt vid ansökan.

-Det bygger på tillit mellan oss och den sökande och fokuserar på individens förmågor. Den nya processen ska hjälpa den sökande att bli självförsörjande, genom att hitta en nivå och inriktning på sysselsättning som passar individen säger Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef Mariestads kommun.

Hjälp och stöd för de som behöver

E-tjänsten finns på mariestad.se tillsammans med en instruktionsfilm som förklarar hur man går tillväga när man ansöker digitalt. Känner man en osäkerhet kan man söka från dator på Maria Nova, där man även kan få stöd och hjälp från receptionen.

Uppföljning av e-tjänsten

För att säkerställa att de sökande som använder e-tjänsten är nöjda med hur den fungerar kommer en utvärdering och uppföljning att göras av arbetsmarknadsenheten.

-Vi tar gärna emot synpunkter kring e-tjänsten och instruktionsfilmen från våra sökande. Vi vill att den upplevs som enkel och självklar. Där behöver vi input från de som använder den säger Joacim Stier.

Fler e-tjänster planeras inom stöd och omsorgs verksamhet

E-tjänsten är den första i raden av många. Idag sker ansökan om stöd och hjälp via blanketter, många av dessa kommer att göras om till digitala e-tjänster som en del i arbetet med digitalisering inom Mariestads kommun.

Läs mer om e-tjänsten på sidan nedan:
Försörjningsstöd

Kontakt

Joakim Stier
Arbetsmarknadschef
Telefon: 0501-75 50 90
E-post: joakim.stier@mariestad.se

Anette Karlsson
Individ och familjeomsorgschef
Telefon: 0501-75 36 10
E-post: anette.karlsson@mariestad.se

*Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag och kallas även ibland ekonomiskt bistånd.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-29